права на човека

26.09.2021

Ивайла Стойкова: „Имайте вяра в доброто“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Ивайла Стойкова. Тя е на 18 години от Попово. Прегърнала е каузата за защита на животните, а в ежедневието си се опитва да ограничи употребата на пластмаса. Тя е един …

25.09.2021

Богомила Самуилова: „Искам да предам наученото“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Богомила Самуилова. Тя е на 20 години от село Певците, обл. Карлово. Обича да шофира и да снима. Редовно участва с приятели в общополезни инициативи. Тя е един от 34-те …

24.09.2021

Никола Атанасов: „Уважавайте различните“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Никола Атанасов. Той е на 16 години от Велико Търново. Интересуват го информационните технологии, а през свободното си време гледа филми или подрежда пъзели. На локално ниво Никола е част …

23.09.2021

Борислава Кокоева: „Всеки има права и те не трябва да се пренебрегват.“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Борислава Кокоева. Тя е на 14 години от София. Макар крехката си възраст, тя е един от 34-те мултиплаери към „Пл@тформа за толерантност 2.0“, които през последните две години работиха …

22.09.2021

Ивайла Петрова: „Радвайте се на успехите и прегръщайте неуспехите!“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Ивайла Петрова. Тя е на 18 години от Попово. Изобразителното изкуство е в кръвта ѝ. Тя е един от 34-те мултиплаери към „Пл@тформа за толерантност 2.0“, които през последните две …

21.09.2021

Огнян Игнатов: „Знам, че нещо зависи от мен“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Огнян Игнатов. Той е на 17 години от Варна. Активно се занимава с доброволчество. През свободното си време обича да гледа анимета. Той е един от 34-те мултиплаери към „Пл@тформа …

20.09.2021

Малала Юсуфзаи

Пакистанска активистка за правото на достъп до образование на момичетата и най-младата носителка на Нобелова награда. Малала Юсуфзаи (1997 г. -) е млада дама, която се застъпва за правото на достъп до образование на момичета в Пакистан. През 2009 година …

20.09.2021

Светлина Ангелова: „Искам да живея, а не да просто да съществувам“

В следващия материал от поредицата „Среща с ТЯХ“ ви представяме Светлина Ангелова. Тя е на 21 години от Златица. Открила е, че нейното признание е работата с деца и затова в момента е студент по Педагогика. Тя е един от …

19.09.2021

Свободни да бъдем себе си (2019)

Наръчник за младежки работници, координатори на доброволци и обучители Автор: Пл@тформа за толерантност „Свободни да бъдем себе си“ (2019) е наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете – преведена на български кратка версия на ръководството за младежки …

19.09.2021

Education Pack (2016). Всички различни – всички равни

Идеи, ресурси, методи и дейности за неформално междукултурно образование с млади хора и възрастни Автор: Пл@тформа за толерантност Цел и предвидена аудитория „Образователният комплект“ Всички различни – всички равни (Education Pack. All Different – All Equal), има за цел да предостави …

19.09.2021

Не съди за книгата по корицата ѝ! (2005/2011)

Ръководство за организатора на Живата библиотека Автор: Пл@тформа за толерантност Живата библиотека работи съвсем като обикновените библиотеки, където читателите идват, разглеждат теми и заглавия и заемат книги за ограничен период от време. Има само една разлика: Книгите в Живата библиотека са …

19.09.2021

Право на памет (Right to Remember, 2017)

Образователен наръчник за млади хора относно ромския геноцид Автор: Пл@тформа за толерантност „Право на памет“ (Right to Remember, 2017) е самостоятелен образователен ресурс за всички, които искат да насърчат по-дълбокото осъзнаване на ромския геноцид и борбата срещу дискриминацията. Наръчникът се …

19.09.2021

DOmino (1995/2004)

Наръчник за използване на обучението на връстници като средство за борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността Автор: Пл@тформа за толерантност DOmino е разработено да подпомогне младежките и социалните работници, младежките лидери и преподавателите по проекти за обучение на връстници. …

19.09.2021

КОМПАСИТО (COMPASITO 2007/2009)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора Автор: Пл@тформа за толерантност КОМПАСИТО представлява опростена версия на КОМПАС, публикувана от Съвета на Европа, и – както подсказва заглавието – представлява наръчник за обучение по правата на човека за …

19.09.2021

BOOKMARKS (2014/2016/2020)

Ръководство за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека Автор: Пл@тформа за толерантност Речта на омразата е един от най-тревожните феномени, насаждащ расизъм и дискриминация, които се наблюдават в наши дни, а анонимността на интернет …

19.09.2021

Достъп на младите хора до права чрез младежка информация и консултиране (2015)

Наръчник с инструменти: как да информираме младите хора за техните права Автор: Пл@тформа за толерантност Наръчникът с инструменти „Достъп на младите хора до права чрез младежка информация и консултиране“ (2015) е разработен от Съвета на Европа в партньорство с Европейската …

19.09.2021

Огледала (Mirrors, 2015)

Наръчник за борба срещу антиджипсизма чрез обучение по права на човека Наръчникът „Огледала“ (Mirrors, 2015) е изготвен в рамките на Плана за действие за ромските младежи на Съвета на Европа, за да предостави на учителите, обучителите и фасилитаторите на неформални …

19.09.2021

Вземане на сериозно (Taking It Seriously, 2015)

Ръководство за Препоръка CM/Rec(2015)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите-членки относно достъпа до социални права на младите хора от непривилегировани квартали В сърцата и околностите на много градове социалните и икономическите дисбаланси доведоха през десетилетията до …

19.09.2021

We CAN! – Ние можем…

…да предприемем действия срещу речта на омразата чрез контра и алтернативни разкази Ръководството We CAN! (2017, преработено издание) е събрало комуникативни и образователни подходи и инструменти за младежи и други активисти за правата на човека: чрез тях можете да разработите …

19.09.2021

Имаш думата! (Have Your Say!, 2015)

Ръководство за Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите Младежкото участие не е самоцел, а средство за постигане на положителни промени в живота на младите хора и за изграждане на по-добри демократични общества. …

1 2 3 4