непознати

06.08.2020

Тормоз във виртуалното пространство

Тормозът с виртуално лице – аватар, фалшив профил и др. – прекрачва много от границите на живото общуване лице в лице Кибертормозът или виртуалният тормоз може да се случи на всекиго и по всяко време в интернет и най-често в …