личен живот

20.09.2020

Речта на омразата и безопасността на личния живот

Речта на омразата и нейните опасни последици за личния живот Хората си служат с реч на омразата тогава, когато си мислят, че знаят нещо за даден индивид или група. Напълно анонимен човек или социална група няма как да станат жертви …