киберпространството

02.10.2020

Какво е „реч на омразата“?

Или как се е стигнало дотам речта на омразата да се превърне в специален термин и срещу нея да се бори цяло европейско движение? Автор: Пл@тформа за толерантност Според онлайн допитване, проведено от Съвета на Европа през 2012 г., 78% от …

06.08.2020

Тормоз във виртуалното пространство

Тормозът с виртуално лице – аватар, фалшив профил и др. – прекрачва много от границите на живото общуване лице в лице Кибертормозът или виртуалният тормоз може да се случи на всекиго и по всяко време в интернет и най-често в …