We CAN! – Ние можем…

…да предприемем действия срещу речта на омразата чрез контра и алтернативни разкази

Ръководството We CAN! (2017, преработено издание) е събрало комуникативни и образователни подходи и инструменти за младежи и други активисти за правата на човека: чрез тях можете да разработите свои собствени контра и алтернативни разкази (counter and altenative narratives = CAN) за противодействие на речта на омразата и насърчаване на правата на човека. Инструментариумът се съсредоточава върху борбата срещу речта на омразата в онлайн пространството.

Ръководството е предназначено за работа с млади хора на 13 и повече години. Основаващо се на принципите на обучение по права на човека и младежко участие, We CAN! допълва ръководството BOOKMARKS за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека.

Колко често сте чували: „Имаме нужда от по-завладяващ разказ“; „Какво се разказва тук?“; „Техният разказ е популистки и подсилва страха на хората“? Както при другите понятия „на мода“, терминът „разказ“ (или „наратив“, „подходящ за описване“ – от къснолат. narratvus, бел. прев.) се използва (вкл. е недоразбиран и се злоупотребява с него) в толкова много различни контексти и с толкова много различни нюанси, че значението става мъгляво или подозрително двусмислено. Обикновено „разказ” е синоним на „история“. И все пак разказът е повече от просто една история, било реална или измислена. Това ръководство разглежда онези истории, които се споделят от групи и които съдържат вярвания и интерпретации на събития и на начина, по който работи реалността. А тези интерпретации или колективно споделени истории ни помагат да определяме начина, по който живеем заедно. Дали историите имат толкова голямо значение? Често чуваме, че са важни действията, а не думите. И така, защо е нужно да говорим за разкази?

РАЗКАЗИТЕ СА ВАЖНИ, ЗАЩОТО РЪКОВОДЯТ ДЕЙСТВИЯТА

Разказите са от значение, защото влияят върху начина, по който мислят хората. Те служат като ориентир за техните решения и действия. Например, ако на хората се внуши да мислят, че определена група в обществото е заплашителна, те биха били склонни да подкрепят мерките за сигурност, за да предотвратят това групата да им навреди.

Сблъскването с разкази на омразата онлайн не е лека задача за защитниците на правата на човека, политиците и преподавателите. Например, въпреки че предположението, че „мигрантите крадат нашите работни места“ е фактически дискредитирано от безброй академични и статистически изследвания и икономически анализи, тази идея преобладава сред мнозина. Макар и доказана като погрешна редица пъти, тази аргументация все още подхранва ксенофобската реч. Използва се за оправдаване на дискриминационни политики и подбуждане към действия срещу мигранти, бежанци и онези, които ги подкрепят. Разказите са важни, защото формират действия (или бездействие).

* We CAN! е достъпно в онлайн версии на английски и френски (Alternatives) на посочените по-долу линкове.

Източници: