DOmino (1995/2004)

Наръчник за използване на обучението на връстници като средство за борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността

Автор: Пл@тформа за толерантност

DOmino е разработено да подпомогне младежките и социалните работници, младежките лидери и преподавателите по проекти за обучение на връстници. Разделите на DOmino съдържат както теоретични познания за обучението на връстници, така и различни описания на проекти, методи, цитати и истории от млади хора.

DOmino е резултат от реални практики от младежката работа в няколко европейски страни – и от публичния, и от неформалния образователен сектор.Съставителите на наръчника черпят опит от добрите практики на различни младежки организации, младежки инициативи и училища. Съществуващото многообразие в Европа се отразява и в представянето на набор от практически подходи, насочени към обогатяване на диалога между и сред младите хора и възрастните.

„Младите хора често говорят на други млади хора с по-голяма правдоподобност и ефект от останалите. Сред младите ще има различни възгледи за различни аспекти на имиграцията и политиките за бежанците. Въпросът не е да се съгласяваме за всичко, а за най-важното, необходимо за защита на най-уязвимите групи. Ако младежта говори на младежта и за младежта в училищата, клубовете и медиите, като заеме ясна дистанция срещу расизма и нетолерантността, тогава дните на ксенофобските субкултури ще бъдат преброени – тъкмо това, което бихме искали да се случи. Нашите млади хора носят всичките ни надежди за бъдещето. Те са следващите поколения, в които учтивостта, толерантността и достойнството ще продължат да ръководят държавите и народите.

—Гру Харлем Брунтланд, министър-председател на Норвегия, 1993 г.

*Наръчникът е наличен онлайн с отворен достъп на английски и френски – вж. линковете по-долу.

Източници: