Тормоз във виртуалното пространство

Тормозът с виртуално лице – аватар, фалшив профил и др. – прекрачва много от границите на живото общуване лице в лице

Тормоз във виртуалното пространство

Кибертормозът или виртуалният тормоз може да се случи на всекиго и по всяко време в интернет и най-често в социалните мрежи, където човек се свързва с приятели и общува с познати и колеги.

Виртуалният тормоз е сравнително нова форма на насилие, възникнала с появата на сoциалните мрежи, онлайн форумите и общуването с електронни съобщения.

Примери за виртуален тормоз са:

  • обидни съобщения или оскърбително излагане във Фейсбук, Туитър и други мрежи;
  • неприятни коментари под видеа или публикации, изразяващи отрицателно мнение и недобронамереност;
  • разпространяване на слухове онлайн;
  • проникване в онлайн профили;
  • публикуване на непристойни снимки и изображения, уронващи достойнството на човек.

Разпознавате ли в примерите някакъв личен опит, който вие или ваш близък сте преживели?

Виртуалният тормоз може да се случи на всекиго – вземете за пример страниците в YouTube или сайтовете с клюки, пълни с коментари за известни и не чак толкова популярни личности, които биват унижавани от други. Обърнете внимание, че тези, които действат анонимно, никога не биха посмели да кажат какво мислят в реалността по начина, по който го правят онлайн.

Важно е да се запомни, че агресивната реч и насаждането на омраза онлайн са точно толкова сериозно деяние, колкото и побойничеството лице в лице. Трябва да се научим да се защитаваме онлайн и да знаем какво да предприемем, ако самите ние попаднем в подобна ситуация.