Грешни стъпки по време на служебни срещи

Кое поведение води до неуспешно общуване?

В днешния делови свят не е достатъчно просто да си добър професионалист. Умението да осъществяваш контакти, да демонстрираш добри маниери и поведение, емпатия и доверие става все по-важно. Без тези умения контактите ти с ключови за работата ти хора са обречени.

За да общуваш успешно, е нужно да осъзнаваш резултата от действията на страните, както и какъв би могъл да бъде ефектът от използваните от теб думи и поведение.

Двама колеги – единият от които има слухови затруднения, – са на официална среща с изпълнителен директор на друга фирма. Те влизат в неговия кабинет заедно с преводач на жестомимичен език. Директорът нетактично гледа в очите и отговаря само на преводача, без уважение и внимание към служителя с намален слух.

При обсъждане на съкращенията на бюджета за идващото тримесечие служителка в община предлага намаляване на разходите за озеленяване: „Защо просто не наемем цигани да го направят?“.

Жена с демократични възгледи споделя: „Мой колега по време на срещи прави коментари като: „Всички леви са глупави“, „Всички леви са такива“ или: „Всички леви са онакива“… Независимо какви са убежденията на жената, тези реплики са обидни и напълно неуместни. Това е все едно някой да каже: „Всички имигранти са мързеливи“ или: „Всички ирландци са пияници“. Не бива да си служим с такива стереотипи. Някои от най-добрите ми приятели все пак споделят леви възгледи.

Възползвай се от момента. В случая с преводача се намеси: „Не искам да Ви прекъсвам, но е въпрос на уважение да гледате човека, с когото говорите, а не преводача“.
По време на срещата в общината наблюдателят може да се намеси: „Какво искаш да кажеш с това? Какво искаш да кажеш за ромите?“.
Обърни се лично. Заговори колегата си и деликатно му обясни това, което ти е направило негативно впечатление: „Знаеш, че като правиш генерални изводи за левите, ще навредиш на репутацията на демократите“.
Съгласувай ситуацията с шефовете си. Ако не се чувстваш комфортно да говориш лично с колегите си, инициирай среща с по-висшестоящи.