Свободни да бъдем себе си (2019)

Наръчник за младежки работници, координатори на доброволци и обучители

Автор: Пл@тформа за толерантност

„Свободни да бъдем себе си“ (2019) е наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете – преведена на български кратка версия на ръководството за младежки работници, координатори на доброволци и обучители, създадено като част от проекта Gendered Realities, изпълняван от Service Civil International (SCI) в партньорство със CVS България.

„Свободни да бъдем себе си“ предоставя изчерпателна информация относно пола и сексуалната ориентация, както и практически насоки и лесни за използване инструменти, с цел да помогне на лидерите да разгледат темата за пола и сексуалната ориентация в своите дейности. Целта на наръчника с инструменти е да помогне да се направят дейностите по-надеждни и по-приобщаващи за всички, независимо от тяхната джендър или полова идентичност.

Джендър-неравенството възниква в резултат на различното третиране на хората в зависимост от техния по и сексуална ориентация. Различните форми на това неравенство се осъществяват в икономически, социални и политически институции, които системно засилват неравенството на ролите, правата и възможностите. В повечето общества структурното неравенство води до маргинализация и дискриминация още от детството на лица с пол и/или сексуалност, които са извън общоприетата норма. Свързаните с пола и сексуалната ориентация стереотипи и предразсъдъци оказват влияние върху ежедневните преживявания на тези личности, което често води тяхното социално изключване. SCI определя това като насилие и като организация, посветена на мира, се стреми към решаване на проблема.

Преведеният на български вариант съдържа:

  • пояснения на различни термини от работата по равенство на половете;
  • неформални методики за провеждане на обучителни сесии по темата;
  • поне 15 разнообразни инструмента за представяне на темата, съобразени с различни аудитории и възрастови групи;
  • основна роля е отредена на създаването на защитено пространство при организиране на тематични събития, обучения, семинари и работа с доброволци.

И кратката версия на български, албански, сръбски, македонски, френски, гръцки и английски, и пълната версия на английски и испански, са достъпни в електронен формат на посочените по-долу линкове.

Източници: