Какво е расизъм?

Как да различим проявите на расизъм

Автор: Пл@тформа за толерантност

Расизмът е идеология, дискриминираща човек или група от хора на базата на техните отличителни биологични характеристики и генотип, които спадат към доминантните характеристики на дадена раса.

Расизмът може да се изразява открито чрез:

 • расистки шеги;
 • обиди;
 • подмятания;
 • пропаганда на расистки идеологии;
 • насилствени действия от омраза и др.

Можеш да откриеш неговите по-дълбоки корени в проявеното отношение, ценности и стереотипни разбирания спрямо един или повече човека.

Расизмът може да се срещне на всички нива в обществото – между отделни лица, в група или в цялото общество; както и във всички области на социалния живот – на улицата, в квартала, в градския транспорт, в училище, в семейството и т.н.

Расизмът може да се изрази в отношението на сила и доминиране на един човек спрямо друг, на една група спрямо друга, като формите на насилие имат различни измерения:

 • вербална обида;
 • физическо насилие (включително сексуално насилие);
 • побойничество;
 • оскверняване на символни реликви (пр. знамена, гробища);
 • дистанцирано поведение или игнориране на индивида;
 • неравностойно отношение и потъпкване на общочовешките права.

Не винаги лицето или групата, която упражнява расизъм под каквато и да е форма, е наясно колко силно може да въздейства с поведението си – затова е изключително важно винаги да реагираме и/или сигнализираме на съответните институции, ако сме станали свидетели или жертви на расизъм. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *