Каква е разликата между расизма и расовата дискриминация?

Проявата на расизъм се корени в действията, а проявата на расова дискриминация – в представите

Автор: Пл@тформа за толерантност

Когато един стереотип или предразсъдък се основава на цвета на кожата, на националния или на етническия произход на някого, то той най-вероятно е расистки – независимо дали е позитивен или негативен. Расизмът е идеология, която включва дискриминационно или оскърбително поведение спрямо хората заради тяхната предполагаема „малоценност“. Важно е да отбележим, че тук „расата“ се приема за социална класификация – а не за чисто биологическа. Няма физически или генотипни белези, които да са били открити в една „раса“ и да не са характерни за друга – нека си припомним тук социалния експеримент на датския сайт за търсене на пътувания „Момондо“: ДНК пътешествието. Расизмът се изразява в действия, думи, нагласи и поведение.

Един акт е расистки, ако отговаря на следните три критерия:

1. Категоризира и прави генерализирана преценка за цялата група.

2. Създава приоритети: приписва на тези групи специфични характеристики.

3. Дискриминиращо разделение: изолира членовете на една социална група и ги третира лошо, като по този начин актът е във вреда и на групата като цяло, и на индивидите в нея.

Комбинацията от тези три критерии позволява на расистите да оправдават актовете си на унижение, злоупотреба и насилие над други хора или дори да извършват целенасочен и систематичен геноцид над религиозни, етнически, езикови или „расови“ групи. Всяко лице, принадлежащо към някоя от групите, е възприемано като долнокачествено и малоценно…

Расизъмът нарушава основните права за равенство между хората и трябва да се води борба срещу него, защото всеки човек има право да бъде уважаван без значение от неговия външен вид, религия, култура или етнос.

Расизмът е идеология, която пряко или косвено споделя възгледа, че още със самото си създаване дадена група превъзхожда всички останали. По такъв начин понятието расизъм е с по-широк обхват от това за расова дискриминация. Последната не включва идеологическата съвкупност от идеи, вярвания и догми, характерни за определено време, общество или класа. Дискриминацията е базирана по-скоро на система от философски представи за света и живота, изключващи дадена социална група; докато идеологии като расизма са базирани на действието. Същевременно расистката дискриминация често може да бъде резултат от расистки идеологии.

Проява на расова дискриминация е всяко неблагоприятно третиране на човек или група от хора заради техния реален или предполагаем произход и принадлежност към даден етнос, националност, раса или религия.

Расовата дискриминация е нарушение на принципа за равенство, според който „хората се раждат и остават свободни и равни по права“ (член 1 от Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 г., приета от Националното събрание на Франция).

Расовата дискриминация е незаконно поведение, което се случва на практика във всички области на всекидневния живот: работна заетост, жилищно настаняване, достъп до места за почивка, социални услуги, образование и здравеопазване. Рядко се наблюдава в явен вид, но има множество проявления и се среща в редица типични събития от живота на човек като кандидатстване за нова работа, търсене на жилище, преследване от служители на закона, без реално човек да е престъпил законите и др. По-долу изброените последствия от проявата на расова дискриминация могат да послужат за пример:

  • Служител е неоправдано назначен на дадена позиция или му е отказана възможността за професионално развитие.
  • На дадено лице е отказано жилище.
  • Даден човек е несправедливо набеден от полицията и трябва да търпи санкции, неоправдани с нищо.

Източници:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *