Ръководство по правата на човека

Български хелзинкски комитет публикува онлайн инструмент за правата на човека

Източник: БХК

Ръководството предоставя възможност за самообучение в темите за: справедлив съдебен процес, свобода на изразяване, задържане и лишаване от свобода, принудително и задължително лечение, домашно насилие, дискриминация.

Всяка тема съдържа: информация за правата и задълженията на участниците чрез практически примери, които помагат на обучаващите се да приведат житейска ситуация в правната, относимото законодателство, съдебната практика на ЕСПЧ и понякога на национални съдилища, други източници и онлайн тестове за самоооценка.

Информацията е достъпна на български и на английски език, затова ръководството може да е от полза и на чужденци, живеещи на територията на България и работещи в областта на човешките права.

Ръководството е разработено по международен проект “Иновативно и устойчиво обучение по правата на човека – път към отговорно и приобщаващо общество и добро управление”, с водеща организация от Латвия – Балтийско общество за правата на човека и партньори – Институт за мониторинг на човешките права и Правен институт на НПО в Литва, Естонски център за човешки права и Българския хелзинкски комитет, с финансовата подкрепа на програмата Еразъм под патронажа на Националната комисия на ЮНЕСКО в Латвия и омбудсмана на Република Латвия.

Ръководството по права на човека може да прочетете ТУК.