Речта на омразата и безопасността на личния живот

Речта на омразата и нейните опасни последици за личния живот

wikiart.org

Хората си служат с реч на омразата тогава, когато си мислят, че знаят нещо за даден индивид или група. Напълно анонимен човек или социална група няма как да станат жертви на езика на омразата освен в случай, че „анонимният“ не бъде идентифициран с определени лични характеристики.

Разкриването на основни аспекти от идентичността на някоя група лесно може я превърне в жертва на речта на омразата. Такива са случаите с жени, хора с увреждания, етнически малцинства и т. н.

Ако някой попадне в подобна целева група, разкриването на лична информация онлайн и позволяването да бъде създадена връзка и с идентичността на групата в реалния живот може да се превърне в риск за личната безопасност. Предоставянето на частна или лична информация може да представлява особен риск в случаите на кибертормоз и речта на омразата онлайн. Много хора споделят лична информация онлайн, влючително снимки, информация за взаимоотношенията си с други хора и подробности къде живеят и учат. Ако по някаква причина те се превърнат в мишени на кибертормоз, често тази информация се използва, за да им се навреди.

Интернет и социалните мрежи са публично пространство в същия смисъл, в който са улицата или молът: различни хора са „наоколо“ и могат да видят всичко, което правим.

Но и нещо повече, специфични елементи от живота ни във виртуалния свят могат да създадат повече проблеми около поверителността на личните ни данни, отколкото в реалното публично пространство. В повечето случаи на улицата знаем, че други хора ни гледат, знаем дори накъде избират да погледнат и да не гледат. В онлайн пространството обаче нямаме ясна представа за това, че хората ни наблюдават и имаме още по-малко представа как да се предпазим от техните „погледи“. Липсата на подобна осведоменост може да ни остави изцяло открити за заплахи или експлоатация – както физическа, така и психическа. Тези, които избират да тормозят, измъчват, заплашват или експлоатират, правят това много по-лесно, ако имат достатъчно информация за своите жертви. Проблемите с неприкосновеността на личната информация онлайн са от особено значение за борба с кибертормоза.

Ключови послания

  • Интернет е публично пространство, където всички могат да видят кой какво прави и какво харесва, дори когато си мислим, че не могат.
  • Интернет крие своите собствени опасности: има хора, които биха използвали лични факти или информация, за да навредят на някого или да извършат нарушение. Тези възможности могат да бъдат ограничени, като се вземат съответните предпазни мерки.
  • Каквото се публикува онлайн, остава там завинаги! Всички трябва да са наясно с това – и млади, и възрастни – и да помислят дали това, което ще разкрият за себе си днес, може да бъде нещо, за което ще съжаляват по-късно.
  • Изключително важно е да уважаваме личния живот и безопасността на другите. Това означава не само, че не бива да се ангажираме във вредно и оскърбително поведение; също така означава, че трябва да бъдем внимателни относно споделянето на информация за други хора, с която може им бъде навредено.
  • Има все повече възможности за защита на правата на човека, която се прилага в случаите, когато други хора придобият информация за нас, без да им е дадена доброволно, както и когато са публикувани онлайн неща за нас, нарушаващи нашата лична неприкосновеност.
  • Има много организации и публични институции, които могат да помогнат в подобни случаи – особено когато са засегнати млади хора. Младите са в пълното си право да съобщават за случаи, когато са малтретирани или експлоатирани онлайн.
  • Реално не съществува онлайн анонимност. Всичко, което се случва онлайн, може да бъде проследено обратно до човека, който го е публикувал. Също така няма безнаказаност. Много форми на речта на омразата и кибертормоза са наказуеми от закона.

Източник: 

BOOKMARKS. A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. 2016. (Revised edition, with the inclusion of the Guide to Human Rights for Internet Users). Council of Europe. Authors: Keen, E Georgescu, M.: https://rm.coe.int/090000168065dac7.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *