Огледала (Mirrors, 2015)

Наръчник за борба срещу антиджипсизма чрез обучение по права на човека

Наръчникът „Огледала“ (Mirrors, 2015) е изготвен в рамките на Плана за действие за ромските младежи на Съвета на Европа, за да предостави на учителите, обучителите и фасилитаторите на неформални образователни процеси с млади хора от всички възрасти и във всякакви социално-културни условия основна информация и методологически инструменти за справяне с антиджипсизма. Инструментариумът е еднакво подходящ за работа с групи от не-роми, само роми или смесени групи.

Ежедневно в Европа хората от ромски или номадски общности са изложени на актове на дискриминация и изключване до степен, която е спряла да шокира хората и институциите. Антиджипсизмът е термин, използван за означаване на множеството форми на пристрастия, предразсъдъци и стереотипи, които мотивират ежедневното дискриминационно поведение на хора или институции спрямо ромите

Подобни актове, когато противоречат на правата на човека, се отразяват негативно на моралната структура на обществата. Демокрацията и правата на човека не могат да се вкоренят там, където дискриминацията е институционализирана, толерирана или игнорирана.

Образованието по правата на човека играе централна роля в борбата и преодоляването на антиджипсизма и останалите форми на етническа, расова и социална дискриминация. Обучението за, чрез и за правата на човека осигурява повишаване на осведомеността относно антиджипсизма и насърчава културата на всеобщите човешки права:

Като хора имаме способността да дискриминираме и да съдим другите през калейдоскопа на предразсъдъците. Но също така, за щастие, сме способни и да се учим и променяме. „Огледала“-та ни помагат да забележим кои възгледи изкривяват представата ни за другите хора, да коригираме това и да разпознаем себе си в техните очи.

*Наръчникът е наличен със свободен онлайн достъп на посочените по-долу линкове на 8 езика: английски, френски, каталонски, немски, гръцки, унгарски, руски и испански.

Източници: