Не съди за книгата по корицата ѝ! (2005/2011)

Ръководство за организатора на Живата библиотека

Автор: Пл@тформа за толерантност

Живата библиотека работи съвсем като обикновените библиотеки, където читателите идват, разглеждат теми и заглавия и заемат книги за ограничен период от време. Има само една разлика: Книгите в Живата библиотека са хора и Книгите и читателите влизат в личен разговор.

Книгите в Живата библиотека по-конкретно са хора, представящи групи, които често са изправени лице в лице с предразсъдъци и стереотипи за тях и се превръщат в жертви на дискриминация или социално изключване. В тази библиотека Книгите не само могат да говорят, но могат да отговарят на въпросите на „читателите“ си; могат дори да задават въпроси и сами да учат нови неща. Методологията на Живата библиотека е част от младежката програма на Съвета на Европа за обучение по правата на човека.

Философията на тази програма поддържа възгледа, че правата на човека не могат да бъдат защитавани само с правни текстове. Нужно е те да бъдат защитавани и насърчавани от всички. За да се насочат гражданите към осмисляне на собствените си човешки права и правата на Другия, трябва да се повиши осведомеността на широката общественост относно значимостта на правата на човека за личното благополучие на всеки.

Живите библиотеки се стремят да оспорят предразсъдъците и дискриминацията. Инструментариумът на „Не съди за книгата по корицата ѝ!“ включва:

  • Обяснение на Живите библиотеки, включително история и методология
  • Обяснение на всичко, свързано с организацията и създаването на една Жива библиотека
  • Как да управлявате Жива библиотека, включително бюджетиране, материали, промотиране и оценка
  • Ресурси като плакати, библиотечни карти, брошури

*За допълнителна информация и ресурси за Живите библиотеки вижте уебсайта „Човешката библиотека“, както и страницата във Facebook „Човешката библиотека“.

**Двете версии ще откриете със свободен достъп онлайн на линковете по-долу. Изданието от 2005 г. е налично на английски, френски, датски, фински, немски, унгарски, исландски, норвежки, шведски и турски езици.

Източници: