Учебна програма за обучение на обучители по темите за равенство между половете и активно гражданство

„Равенство между половете и активно гражданство“ е учебна програма, която помага на младежки работници да провеждат обучения по теми, касаещи половото равенство.

Тя има за цел да разшири нарастващите познания за неформалното образование,
с цел постигане на напредък по отношение на равенството между половете и активното гражданство. Авторите от сдружение „Възможности без граници“ съвместно с още три партньорски организации предлагат в рамките на пет тематични модула активности и полезни ресурси, които могат директно да бъдат приложени в реална среда.

Програмата използва методите на неформалното обучение, за да се фокусира върху теми като стериотипизирането, дискриминация на работното място, равенството между половете в медиите, насилие основано на пола, сексистки език и добронамерен сексизъм.

„Ролята на образованието за формирането на представянията, нагласите и поведението на половете е от съществено значение в усилията за борба със стереотипите и за постигане на социални и културни промени. Това, което се преподава в училище, до голяма степен определя начина, по който мислим и действаме и оформя възприятията, които имаме за света.“, пишат авторите.

Учебната програма може да бъде изтеглена от ТУК.