ЛГБТ дискриминация

Определение за сексуална ориентация. Хомофобия. Примери за дискриминация, базирана на сексуалната ориентация

Pixabay

Сексуалната ориентация е индивидуална биологична характеристика и част от идентичността на всеки един от нас. Тя обхваща целия диапазон на човешката сексуалност и важи еднакво за хетеросексуалните, хомосексуалните и бисексуалните. Международни изследвания показват, че хомосексуалното и бисексуалното население варира между 5 и 10% от общото население по държави. Всеки има правото на равно третиране без дискриминация или тормоз заради неговата или нейната сексуална ориентация.

Трансджендър (от англ. transgender – трансполовост; да не се бърка с транссексуалност) означава половата идентичност на човек да не съвпада с неговия или нейния пол по рождение. Мъж може да се самоидентифицира като жена и обратното. Трансджендър е състояние от социалния спектър, отделно от биологичната основа на сексуалната ориентация.

В много страни от Европейския съюз лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър (ЛГБТ) хора се сблъскват с постоянна дискриминация и тормоз във всекидневието си. Предразсъдъците и погрешното разбиране за хомосексуалността и за трансджендър хората допълнително подхранват нетолерантно отношение и поведение към тази общност.

ЛГБТ хората се сблъскват с дискриминация във всички сфери на социалния живот под формата на словесни и физически нападки и често сами избират да останат до голяма степен „невидими“ поради страх от негативни последици.

В глобален план споразуменията на ООН включват сексуалната ориентация и половата идентичност в отворените списъци на видовете лица, застрашени от дискриминация. В момента законодателството на ЕС защитава лесбийките, бисексуалните и гей лицата от дискриминация, базирана на сексуалната ориентация – но най-вече в областта на трудовата заетост. Трансджендър лицата са защитени от полова дискриминация единствено когато дискриминацията произтича от промяна на биологичния пол (директивата на ЕС за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа и осигуряването на стоки и услуги).

Хартата за основните права на Европейския съюз в член 21 от главата „Равенство“ забранява дискриминацията, основана на сексуалната ориентация. Трансджендър лицата са защитени от полова дискриминация в Хартата за основните права в съответствие с действащото право на Европейския съд (Court of Justice) – върховния орган на Съда на ЕС по отношение на европейското право.

Правото на представителите на ЛГБТ общността да не бъдат обект на дискриминация или тормоз е валидно при търсене и намиране на работа, условията на трудова заетост, пътуване, достъп до съоръжения, услуги, жилища, договори и членства в професионални или търговски асоциации.

В рамките на ЕС продължават да съществуват няколко основни групи проблеми, свързани с правата на Представителите на ЛГБТ общността. Това са:

1) свободата на събрания и изразяване;

2) изказванията, подбуждащи омраза, и престъпленията от омраза;

3) неравностойното третиране и дискриминацията;

4) свободното движение и събиране на семейства;

5) международната защита на ЛГБТ лица, търсещи убежище; и

6) промяната на пола.

По всички тези въпроси все още няма единно решение на ниво ЕС – обяснението за тази ситуация е продължаващото негативно отношение и липса на толерантност към ЛГБТ лицата.

Хомофобия означава страхът или омразата към хомосексуални, както и дискриминация и насилие срещу лице или група с реална или вменена хомосексуална ориентация. Хомофобията третира хомосексуализма като девиантно (отклоняващо се от общоприетите норми) поведение в обществото.

Примери за дискриминация, свързана със сексуалната ориентация:

 • Млад механик е тормозен на местоработата си, след като споделя с колега за своята хомосексуална ориентация.
 • На гей двойка е отказано да наеме къща, защото собственикът предпочита да я заеме на „традиционна“ двойка.
 • Враждебна работна среда: лесбийка е подложена на нецензурни шеги, сувенири и коментари на работното си място.
 • Уволнение на човек, който е подал оплакване за дискриминация.
 • Разпитване за сексуалните предпочитания от мениджър.
 • На мъж му е отказано обслужване и е наречен „педераст“ от служител на хотел.
 • Организация за отглеждане на деца отказва да разгледа кандидатурата на мъж за детегледач, защото е гей.
 • На жена ѝ е отказано жилище от агент по недвижими имоти, когато тя споделя с брокера, че възнамерява да сподели жилището с любовницата си.
 • Жена, която е работила в търговска фирма, твърди, че е съкратена, след като ръководителят ѝ открива, че тя е трансджендър (мъж-към-жена) и не иска да наема „откачалка“. Тя е единственият съкратен работник и позицията ѝ по-късно е обявена публично.
 • Трансджендър жена (мъж-към-жена) е била член на голф клуб в продължение на няколко години и е използвала дамските тоалетни през цялото това време. Един ден обаче ѝ е казано от ръководството на клуба, че трябва да ползва само мъжките тоалетни.
 • Трансджендър жена (мъж-към-жена) кандидатства за работа като секретарка. Когато се явява на интервюто, мениджърът я поздравява за нейната цялостност и изчерпателност при представянето за позицията. Интервюто протича чудесно до момента, когато кандидатката казва, че си е направила операция за смяна на пола. Работодателят рязко променя положителното си отношение към нея и ѝ казва, че някои от клиентите биха се чувствали неудобно от трансджендър служител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *