КОМПАСИТО (COMPASITO 2007/2009)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора

Автор: Пл@тформа за толерантност

КОМПАСИТО представлява опростена версия на КОМПАС, публикувана от Съвета на Европа, и – както подсказва заглавието – представлява наръчник за обучение по правата на човека за деца.

КОМПАСИТО е предназначен основно за преподаватели, възпитатели и обучители, работещи с деца, както и, разбира се, за родители. Той е полезен за всички, които се интересуват от обучението по права на човека, предназначено за деца, и които търсят практически инструменти за обсъждане на ценности и социални въпроси с деца. Дейностите са разработени за аудитория от деца на възраст между 6 и 13 години.

Ръководството за деца включва 42 интерактивни дейности, задачи и игри с насоки за учители и обучители как да представят обща информация относно правата на човека за деца на тази възраст чрез неформални обучителни инструменти, както и преработени, опростени версии на основните документи за правата на човека като: Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето, Всеобщата декларация за правата на човека.

Източници: