Кибертормоз и безопасността онлайн

Как да намалим насилието онлайн и да отвърнем на кибертормоза?

© nadejda_group, Flickr

Всички млади хора трябва да бъдат наясно, че формите на агресивно поведение в интернет пространството са неприемливи и най-вероятно незаконни. Младите трябва да могат да разпознават предупредителните знаци за тормоз, да използват преценката си по най-адекватен начин в опасна ситуация и да са наясно с предпазните мерки, които могат да предприемат, когато заплахата изглежда реална. Също така има организации, които могат да предложат подкрепа или съвет или директно да помогнат в ситуация, когато трябва да бъдат предприети по-„официални“ мерки, включително и правни.

Ограничаване на възможностите за киберторомоз

• Провери настройките за сигурност и поверителност на социалните мрежи и приложения, които редовно използваш, и ги актуализирай.
• Не давай личните си данни, номера на телефона си, имейл адрес и домашен адрес, освен ако не познаваш съответния човек и му имаш доверие.
• Не споделяй лична информация с хора, които не познаваш лично – например в онлайн чат стаи и форуми, където е пълно с непознати.
• Обърни внимание какво точно представлява онлайн „пространството“ или сайтът, който използваш, приетите правила на поведение и какви хора влизат там. Точно както във физическия свят, определени места онлайн представляват по-голям риск за безопасността ти от други.

• Спазвай и уважавай „етикета“ (неофициалните норми на поведение в интернет): отнасяй се с другите онлайн така, както би искал/а да се отнасят към теб.
• Внимателно защитавай профилите си и имейл адреса си: винаги излизай през log out бутона от публични компютри и сменяй редовно паролите си.
• Ако си видял/а насилие или си жертва, подай сигнал за онлайн тормоз до мрежовия хостинг (*този, който поддържа съдържанието и секцията с коментари) или към специализираните отдели в полицията и правосъдни служби (**за повече съвети разгледай https://www.betterinternetforkids.eu/).

Ако си жертва на заплахи или насилие онлайн

Всеки случай на кибертормоз е различен и е важно младите хора да разберат как внимателно да използват преценката си, когато трябва да вземат решение за посоката на действие. Винаги е полезно случаят да се обсъди с хора, на които имаш доверие.

• Ако ти пишат, не отговаряй! Много често това е, което евентуалният насилник иска. Никога не отвръщай на удара, защото това само би помогнало на проблема да ескалира.
• Сподели проблема си с някого, на когото имаш доверие: потърси подкрепа и съвет от близък приятел или учител.
• Съобщи проблема към организация, която се занимава с безопасността на младите хора в онлайн пространството.
• Докладвай за проблемното и насилническото поведение директно на собственика на уебсайта или на хостинг доставчика.
• Блокирай или докладвай нежелани контакти и хора, които се държат неподходящо.
• Смени имейл адреса си и мобилния си номер, ако се използват като канал за тормоз над теб.
• Ако е необходимо, докладвай поведението на полицията или се свържи с адвокат. Насилието онлайн е незаконно и може да има тежко въздействие върху здравословното ти състояние, твоята безопасност и психика.
• Винаги пази доказателства за получените обидни съобщения, включително имейл адреса и профила на насилника. Може да ти се наложи да ги използваш като доказателства, ако официалната жалба стане необходима.

 Източник:

Better Internet for Kids – Creating a safer and better internet for children and young people. Official website: https://www.betterinternetforkids.eu/

BOOKMARKS. A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. 2016. (Revised edition, with the inclusion of the Guide to Human Rights for Internet Users). Council of Europe. Authors: Keen, E. Georgescu, M.: https://rm.coe.int/090000168065dac7

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *