Какво е „тормоз“?

Едно название с много различни лица

© Pimkie, Flickr

Жертва на тормоз може да бъде всеки и във всяка възраст. И ти си бил жертва на тормоз в училище, вкъщи или в интернет, ако някой те е блъскал или удрял или ако са ти се подигравали, говорили са зад гърба ти или са те обиждали. Никой няма правото да те наранява или да те кара да се чувстваш зле. Ако те тормозят, не е нужно да се опитваш да се справяш сам – можеш да поговориш с някого и да потърсиш съвет или помощ, в повечето случаи това действително помага.

Как да различим тормоза?

Тормозът може да означава много различни неща. Младите хора обикновено разбират под тормоз всякакви действия и думи, свързани с:

  • обиждане
  • унижаване
  • дразнене, вербални подигравки и лепене на прякори
  • дърпане и блъскане
  • принуждаване да дават парите си или свои ценни предмети на някого, или ровене из личните им вещи (якета, раници, шкафчета)
  • принуждаването им към определени действия
  • разпространяване на лъжи и слухове за тях
  • игнорирането и изоставянето им от страна на останалите съученици, компания и пр.
  • удряне, ритане или физическо нараняване
  • сплашване или заплашване

Тези неща могат да се случат не само в училище или вкъщи, но също и в социалните мрежи.

Тормозът е форма на насилие, която включва целенасочено, преднамерено, враждебно, последователно, повтарящо се поведение на едно или повече лица, които желаят да причинят вреда на някого или на група от хора.

Тормозът е такава злонамерена проява, водеща до унижаване и пренебрежение на личността и изразяваща се като емоционално, физическо и/или сексуално насилие.

Агресорът е лице, което извършва акт на тормоз от позицията на силата. Негови последователи, които всички могат да видят в компанията му, са хората с положително отношение към извършването от него насилие, които обаче нямат лидерски качества, за да започнат първи тормоза – именно заради това се възхищават на „смелостта“ и дързостта на агресора.

Останалите участници в ситуацията на тормоз варират от подкрепящи, пасивни и възможни насилници през пасивни зрители до възможни защитници и активни такива.

Формите на тормоз, в обобщение, се делят условно на: физическа, вербална, социална, сплашване/заплашване и кибертормоз (през интернет или по телефона). Условно, защото всяка една от тези форми често не е изолирана и преминава или се допълва от друга.

Разпознаването на тормоза е много важна първа стъпка към неутрализирането му или ако това не е възможно, то поне към избягването му:

стой по-далеч от хора, за които ти е известно, че тормозят другите;

наблюдавай и се информирай на кои места се случват проявите на тормоз – ако са в училище или в близост до него, предупреди за тях учителите, педагогическия съветник или директора;

оказвай помощ и подкрепа на жертвата на насилие – помисли си само как се чувства този човек и какво би било, ако ти си на негово или нейно място. Подкрепата ти е лек срещу безсилието и унижението, което е претърпял/а;

ако знаеш за някого, който е жертва на тормоз, споделяй с хората около теб, които имат властта и правомощията да вземат мерки срещу тормоза!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *