Companion (2007)

Ръководство за провеждане на кампании, посветени на образованието и ученето за промяна към подобряване на разнообразието, правата на човека и участието

Автор: Пл@тформа за толерантност

Companion (2007) е ръководство, създадено в рамките на Младежката кампания на Съвета на Европа за разнообразие, права на човека и участие „Всички различни – всички равни“ (All Different – All Equal, 2006 – 2008). Кампанията бе насочена към насърчаване на многообразието, участието и правата на човека чрез общи действия в над 40 европейски страни, като се стремеше да съсредоточи вниманието както към различни проблеми, така и към методи, които могат да послужат за тяхното решаване.

Предназначено да подпомага кампании, активисти и преподаватели, ръководството се основава на подходите и методиките на КОМПАС – ръководство за обучение по правата на човека за млади хора.

Съдържанието му ще ви запознае отблизо с целите, темите и методите за действие по кампанията „Всички различни – всички равни“; ще ви даде 9 интересни примера за дейности в група; ще ви помогне при организиране и подготовка за образователни дейности и модули за работилници.

В края на ръководството са поместени полезни тематични публикации на Съвета на Европа, списък с различни сайтове, както и кратка обобщителна информация по Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и Европейската социална харта.

*Ръководството е налично със свободен онлайн достъп, на английски и френски езици, на посочените по-долу линкове. Има и руско преводно издание от 2009 г.

Източници:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *