BOOKMARKS (2014/2016/2020)

Ръководство за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека

Автор: Пл@тформа за толерантност

Речта на омразата е един от най-тревожните феномени, насаждащ расизъм и дискриминация, които се наблюдават в наши дни, а анонимността на интернет и социалните мрежи я подсилват още повече. Речта на омразата онлайн е видимият връх на айсберга на нетолерантността и етноцентризъма. Младите хора са пряко засегнати както като извършители, така и като жертви на онлайн нарушения на основни човешки права.

В тази насокапрез 2014 г.бе разработено и публикувано от Съвета на Европа ръководството BOOKMARKS в подкрепа на Движението за език без омраза – младежката кампания на Съвета на Европа за правата на човека онлайн. BOOKMARKS е ръководство за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека, което е предназначено за преподаватели, родители и всички работещи с тийнейджъри както в системата на публичното образование, така и в рамките на неформалното обучение. Ръководството е ориентирано към работа с учащи на възраст от 13 до 18 години, като дейностите могат да бъдат адаптирани и към други възрастови групи.

BOOKMARKS се състои от насоки за сближаването и градивното общуване между младежите чрез:

  • интерактивни дейности и семинари;
  • резюмета на Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека;
  • 21 дейности за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по права на човека.

Само за шест години BOOKMARKS вече е преведено на 18 езика – арменски, холандски, естонски, немски (австрийско издание), немски (немско издание), финландски, гръцки, унгарски, италиански, македонски, черногорски, норвежки, полски, португалски, румънски, словашки, испански и украински. Актуализираните версии на ръководството през 2016 и 2020 г. включват различни дейности и информация за ръководството на Съвета на Европа „Права на човека за интернет потребители“.

Източник:

  • BOOKMARKS. A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. 2016. (Revised edition, with the inclusion of the Guide to Human Rights for Internet Users). Council of Europe. Authors: Keen, E Georgescu, M.: https://rm.coe.int/090000168065dac7

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *