Дискриминация на работното място

Дискриминация преди, по време и след наемане

© Unsplash, Pixabay

На работното място дискриминацията се изразява неравенство и/или тенденциозно отношение към някои хора, дължащо се на техния произход, име, пол, физически данни или на техните политически възгледи, вероизповедание и други индивидуални и личностни характеристики, които не са обвързани с тяхното служебно представяне и постижения.

Произходът е честа причина за дискриминация. Той не засяга само хора от различни националности: понякога просто нечие име може да звучи „нестандартно“ и да стане повод за дискриминационно отношение. На много места с години към хората от различен произход се подхожда сякаш нямат необходимите познания и квалификации. Съществуването на този феномен е факт и днес, когато, разбрали за нов колега с нетипично име, първият ни въпрос е: „Той какъв е?“, а не има ли опит по позицията си и какво е работил преди това.

Дискриминацията на работното място може да се подраздели според етапите на кандидатстване, наемане и прекратяване на трудовите отношения:

  • преди наеманекогато обявата е адресирана към определени  групи посредством изрази като: „кандидати, владеещи език Х ще се ползват с предимство“ (където езикът Х е този на мнозинството); или работодател, който изтъква като критерий по време на интервю говоренето без акцент;
  • по време на работните взаимоотношениякогато служителят не е повишен заради неговия произход или възраст, или не се допуска до участие в обучения и други форми на професионално развитие, защото е мъж/жена, млад/стар, от етническо малцинство и т.н.;
  • при прекратяване на трудовите отношениякогато причината за прекратяване е например несъгласието на работодателя да се носи хиджаб на работното място или отсъствието от работа поради религиозни празници, които не съвпадат с официално обявените в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *