Дискриминация на база здравeн статус при търсене на работа

Никоя професия не е забранена за болни

pixabay.com

Никоя професия не е забранена за болни хора. Но ако кандидатствате за работа, изискваща отлично физическо състояние, могат да откажат да ви наемат. Ситуацията с дискриминация поради здравни причини и статус е свързана със способността на наетия служител да се справя с работните си задачи, и по-точно с нивото на работоспособността му в зависимост от неговите здравни проблеми.

Например ХИВ-позитивният статус на кандидат за определена позиция не оправдава недопускането му до процедура за кандидатстване, нито пък отказа за наемането му единствено и само поради трудно лечимото опасно заболяване. В случай на напреднал стадий на развитие до СПИН, сертифицирани лекари и медицински експерти дават становище относно съвместимостта на здравния статус на кандидата с предложената позиция.

Трудностите, свързани със здравето, могат да имат както краткосрочни, така и дългосрочни измерения. Дискриминацията на база здравен статус при търсене на работа се отнася най-вече до хронични проблеми, които изискват човек да отсъства редовно от службата. Тези проблеми могат да бъдат както физически, така и психически. Следователно многократното отсъствие може да даде отражение на работодателя във връзка с нивото на производителност и ефективност и оттам – във финансов план. Други трудности биха могли да бъдат наложителната реорганизация на работното време и замяната на мерки за подпомагане на работниците и служителите при нужда. Случаи на дискриминация в това отношение също са често срещани.

Отказът за наемане или уволнение поради здравни причини на търсещите работа или служителите са относително чести. Ако сте жертва на този вид практики обаче, сте в своето пълно право да заведете дело срещу работодателя си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *