Безгрижни учители, спокойни ученици

Ключът се крие във вниманието към равноценността на учениците и красотата в техните различия

© Filip Pticek, Flickr

Учителите са основните носители на знанието и психическото израстване на учениците в училищната среда. Освен отговорност за образователните постижения на децата и младите хора, учителите заедно с всички участващи в ръководството на институциите на знанието са ключовите фигури, които следва да осигуряват нормална среда за емоционалното съзряване на учениците в училище.

Същевременно обаче извън учебните часове – в междучасията, преди и след училище – се случват най-различни ситуации на междуособици, в които учениците попадат сред своите връстници: било заради различния им цвят на кожата или акцента в говора, било заради религията или културата, от която някой ученик е част и която е различна от общоприетата. Тези многобройни ситуации са факт в българските училища и много родители са разтревожени относно здравословното психическо и емоционално израстване на децата си, когато се превръщат в обект на подобни нападки.

Още по-важна в такива моменти е фигурата на учителя като личност и авторитет, който е добре да изразява открито своята безпристрастна позиция по ценностни въпроси, важни за учениците и укрепването на личността на всеки един от тях.

Джунейд, български мохамеданин от Стара Загора, коментира съвместно със съучениците си тема за османското иго в час по история. Всичко върви нормално и учителят видимо е доволен от дискусията, към която е успял да насърчи децата. До момента, в който група от трима ученици започват да нападат вербално Джунейд. „Всички мюсюлмани са фанатици. Те са ни избивали и са ни карали да си сменяме вярата. Защо трябва ние да ги търпим?!“ – пита едно момче от групичката.

Джунейд видимо се притеснява и спира да взима участие в дискусията. Учителят насочва разговора в друга посока, но така и не изразява позицията си, което още повече натъжава момчето.

Липсата на позиция в такава ситуация е може да се изтълкува като мълчаливо съгласие. Особено от страна на авторитета, който има учителят ти в класната стая.

Ако се случи да изпаднеш в ситуация, в която твой учител реагира по подобен начин, не забравяй да говориш и да задаваш въпроси. Знаем колко е трудно, но понякога и учителите имат нужда от подкрепа. Не бива на всяка цена да виним тях за премълчаваните теми в училище: нека разберат от теб, че ти държиш да се изясни даден проблем и всички да говорите открито по него.

Позови се на училищните принципи и дух

Припомни на своя учител на какво те е учил и използвай за аргумент мисията и ценностите на училището, предадени от неговите създатели като завет към всички работещи и учащи се в него: „Това училище е посветено на мисията да осигури на всеки ученик образование в безопасна и приветлива среда, бихте ли ми помогнали в тази ситуация?“.

Предложи помощ

Бъди модел за добро поведение и се притечи на помощ, когато другите се затрудняват. Ако учителят не успее да реагира на момента, когато някой ученик стане обект на расизъм или друга проява на нетолерантност или открита дискриминация, не забравяй, че всички сме хора: заеми ти ролята на лидерската позиция, като го насърчиш към дискусия и действие. Правата и свободите винаги вървят ръка за ръка със задълженията: всеки от нас има дълженство пред всички останали, малки и големи, да постъпва така, както би искал да постъпват с него самия – и да насърчава другите към такива действия, резултати и последици, каквито би желал за себе си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *