Читалня

Това е място за всичко от А до Я за толерантността и правата на човека – какво представлява отблизо това магическо умение да виждаш света на другия „в неговите обувки“, какви са твоите неприкосновени човешки права и свободи, както и основни задължения, чрез които пазиш правата и свободите на другия. А Toolbox – сигурно вече си се досетил – е този кът в читалнята, където чрез игри, задачи и вълнуващи преживявания ще развиеш своето магическо умение да се разбираш с различните от теб.

Училище за толерантност

Всяка статия, която отвориш в тази рубрика, е врата към различните нюанси и аспекти на толерантността и взаимното разбирателство с твоите близки, роднини и по-далечни познати и непознати – било вкъщи, в училище, в университета, на работа, на улицата или площада, в големия град или малкото село.

Права

Правата на човека са основните права, които всеки по широкия свят получава по рождение и до сетния си дъх. Те се основават на такива споделени ценности като достойнство, честност, равенство, уважение и независимост – ценности, които са определени и защитени от закона.

Свободи

Основните човешки свободи на отделния човек или групата – свободата на словото, свободата на вероизповедание, свободата от желание, свободата от страх – не могат никога да ни бъдат отнети, макар и понякога да са ограничавани отвън.

Организации

Задължения

Отношенията между теб и другия се основават на права и задължения: макар и – факт – само един-единствен член от Всеобщата декларация за правата на човека, всяко право всъщност е съпроводено от задължение. Ако имаме право на живот, то ние имаме задължението да уважаваме живота. Всяко човешко същество има право на щастлив и здравословен живот: така се задължаваме да създаваме условия за другите край нас да имат такъв живот.

Инструменти

Щом отвориш тази кутия, ще откриеш в нея куп съкровища-начини да развиеш своята чувствителност, сетива и мисловна нагласа към различните, чуждоезичните, пъстрите, предизвикателните, осъзнатите и неосъзнатите; ще откриеш себе си самия по-отворен към света и хората. За целта сме ти подготвили всевъзможни инструменти по методиката на неформалното обучение: ситуационни, ролеви и логически казуси, игри, видеа и наръчници, методики и информационни ресурси (Съвет на Европа, Европейски корпус на солидарността, Кооперация за доброволческа служба и др.).
16.12.2021

Ръководство по правата на човека

Български хелзинкски комитет публикува онлайн инструмент за правата на човека Ръководството предоставя възможност за самообучение в темите за: справедлив съдебен процес, свобода на изразяване, задържане и лишаване от свобода, принудително и задължително лечение, домашно насилие, дискриминация. Всяка тема съдържа: информация за …

16.12.2021

Учебна програма за обучение на обучители по темите за равенство между половете и активно гражданство

„Равенство между половете и активно гражданство“ е учебна програма, която помага на младежки работници да провеждат обучения по теми, касаещи половото равенство. Тя има за цел да разшири нарастващите познания за неформалното образование,с цел постигане на напредък по отношение на …

12.10.2021

Пътеводител на младежкото гражданско участие

Форум за глокална промяна създаде „Пътеводител на младежкото гражданско участие“ с намерението той да бъде в услуга на младежки работници, обучители, педагози, доброволци и всички хора, които са ангажирани с младежки дейности в България под една или друга форма. Публикацията …

19.09.2021

Свободни да бъдем себе си (2019)

Наръчник за младежки работници, координатори на доброволци и обучители Автор: Пл@тформа за толерантност „Свободни да бъдем себе си“ (2019) е наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете – преведена на български кратка версия на ръководството за младежки …

19.09.2021

Education Pack (2016). Всички различни – всички равни

Идеи, ресурси, методи и дейности за неформално междукултурно образование с млади хора и възрастни Автор: Пл@тформа за толерантност Цел и предвидена аудитория „Образователният комплект“ Всички различни – всички равни (Education Pack. All Different – All Equal), има за цел да предостави …

19.09.2021

Не съди за книгата по корицата ѝ! (2005/2011)

Ръководство за организатора на Живата библиотека Автор: Пл@тформа за толерантност Живата библиотека работи съвсем като обикновените библиотеки, където читателите идват, разглеждат теми и заглавия и заемат книги за ограничен период от време. Има само една разлика: Книгите в Живата библиотека са …

19.09.2021

Право на памет (Right to Remember, 2017)

Образователен наръчник за млади хора относно ромския геноцид Автор: Пл@тформа за толерантност „Право на памет“ (Right to Remember, 2017) е самостоятелен образователен ресурс за всички, които искат да насърчат по-дълбокото осъзнаване на ромския геноцид и борбата срещу дискриминацията. Наръчникът се …

19.09.2021

DOmino (1995/2004)

Наръчник за използване на обучението на връстници като средство за борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността Автор: Пл@тформа за толерантност DOmino е разработено да подпомогне младежките и социалните работници, младежките лидери и преподавателите по проекти за обучение на връстници. …

19.09.2021

КОМПАСИТО (COMPASITO 2007/2009)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора Автор: Пл@тформа за толерантност КОМПАСИТО представлява опростена версия на КОМПАС, публикувана от Съвета на Европа, и – както подсказва заглавието – представлява наръчник за обучение по правата на човека за …

19.09.2021

BOOKMARKS (2014/2016/2020)

Ръководство за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека Автор: Пл@тформа за толерантност Речта на омразата е един от най-тревожните феномени, насаждащ расизъм и дискриминация, които се наблюдават в наши дни, а анонимността на интернет …

19.09.2021

Достъп на младите хора до права чрез младежка информация и консултиране (2015)

Наръчник с инструменти: как да информираме младите хора за техните права Автор: Пл@тформа за толерантност Наръчникът с инструменти „Достъп на младите хора до права чрез младежка информация и консултиране“ (2015) е разработен от Съвета на Европа в партньорство с Европейската …

19.09.2021

Наръчник за фасилитатори в неформалното обучение (2009)

Ръководство за фасилитатори, участващи в подготовката и изпълнението на програмата с учебни сесии в Европейските младежки центрове Автор: Пл@тформа за толерантност Наръчникът за фасилитатори в неформалното обучение (2009) предоставя основна информация и практически съвети за всички, които участват в планирането …

19.09.2021

Barabaripen (2014)

Младите роми говорят за множествена дискриминация Автор: Пл@тформа за толерантност Barabaripen* (2014) съдържа житейски истории на деветима млади роми, засегнати от множествена дискриминация из различни части на Европа – Албания, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Испания и Обединеното кралство. Изданието …

19.09.2021

Огледала (Mirrors, 2015)

Наръчник за борба срещу антиджипсизма чрез обучение по права на човека Наръчникът „Огледала“ (Mirrors, 2015) е изготвен в рамките на Плана за действие за ромските младежи на Съвета на Европа, за да предостави на учителите, обучителите и фасилитаторите на неформални …

19.09.2021

Вземане на сериозно (Taking It Seriously, 2015)

Ръководство за Препоръка CM/Rec(2015)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите-членки относно достъпа до социални права на младите хора от непривилегировани квартали В сърцата и околностите на много градове социалните и икономическите дисбаланси доведоха през десетилетията до …

19.09.2021

We CAN! – Ние можем…

…да предприемем действия срещу речта на омразата чрез контра и алтернативни разкази Ръководството We CAN! (2017, преработено издание) е събрало комуникативни и образователни подходи и инструменти за младежи и други активисти за правата на човека: чрез тях можете да разработите …

19.09.2021

Имаш думата! (Have Your Say!, 2015)

Ръководство за Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите Младежкото участие не е самоцел, а средство за постигане на положителни промени в живота на младите хора и за изграждане на по-добри демократични общества. …

19.09.2021

Въпроси на социалния пол (Gender Matters, 2019)

Наръчник за справяне с джендър-базираното насилие, засягащо младите хора Наръчникът представлява въведение в социалния пол (джендър) и джендър-базираното насилие  и е полезен за всички, които работят с млади хора. В него са включени теми и инструменти, отварящи размисъл и повишаване …

19.09.2021

КОМПАС (COMPASS 2002/2012)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора Автор: Пл@тформа за толерантност КОМПАС е ръководство за обучение по правата на човека за млади хора, разработено през 2002 г. от Дирекцията за младежта и спорта към Съвета на Европа по …

27.07.2021

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Неправителствена организация за пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в обществото Младежка ЛГБТ организация „Действие“ е правозащитна неправителствена организация, сформирана в началото на 2010 г., посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България. …

1 2 4 5