Читалня

Това е място за всичко от А до Я за толерантността и правата на човека – какво представлява отблизо това магическо умение да виждаш света на другия „в неговите обувки“, какви са твоите неприкосновени човешки права и свободи, както и основни задължения, чрез които пазиш правата и свободите на другия. А Toolbox – сигурно вече си се досетил – е този кът в читалнята, където чрез игри, задачи и вълнуващи преживявания ще развиеш своето магическо умение да се разбираш с различните от теб.

Училище за толерантност

Всяка статия, която отвориш в тази рубрика, е врата към различните нюанси и аспекти на толерантността и взаимното разбирателство с твоите близки, роднини и по-далечни познати и непознати – било вкъщи, в училище, в университета, на работа, на улицата или площада, в големия град или малкото село.

Права

Правата на човека са основните права, които всеки по широкия свят получава по рождение и до сетния си дъх. Те се основават на такива споделени ценности като достойнство, честност, равенство, уважение и независимост – ценности, които са определени и защитени от закона.

Свободи

Основните човешки свободи на отделния човек или групата – свободата на словото, свободата на вероизповедание, свободата от желание, свободата от страх – не могат никога да ни бъдат отнети, макар и понякога да са ограничавани отвън.

Организации

Задължения

Отношенията между теб и другия се основават на права и задължения: макар и – факт – само един-единствен член от Всеобщата декларация за правата на човека, всяко право всъщност е съпроводено от задължение. Ако имаме право на живот, то ние имаме задължението да уважаваме живота. Всяко човешко същество има право на щастлив и здравословен живот: така се задължаваме да създаваме условия за другите край нас да имат такъв живот.

Инструменти

Щом отвориш тази кутия, ще откриеш в нея куп съкровища-начини да развиеш своята чувствителност, сетива и мисловна нагласа към различните, чуждоезичните, пъстрите, предизвикателните, осъзнатите и неосъзнатите; ще откриеш себе си самия по-отворен към света и хората. За целта сме ти подготвили всевъзможни инструменти по методиката на неформалното обучение: ситуационни, ролеви и логически казуси, игри, видеа и наръчници, методики и информационни ресурси (Съвет на Европа, Европейски корпус на солидарността, Кооперация за доброволческа служба и др.).
12.10.2021

Пътеводител на младежкото гражданско участие

Форум за глокална промяна създаде „Пътеводител на младежкото гражданско участие“ с намерението той да бъде в услуга на младежки работници, обучители, педагози, доброволци и всички хора, които са ангажирани с младежки дейности в България под една или друга форма. Публикацията …

19.09.2021

Свободни да бъдем себе си (2019)

Наръчник за младежки работници, координатори на доброволци и обучители Автор: Пл@тформа за толерантност „Свободни да бъдем себе си“ (2019) е наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете – преведена на български кратка версия на ръководството за младежки …

19.09.2021

Education Pack (2016). Всички различни – всички равни

Идеи, ресурси, методи и дейности за неформално междукултурно образование с млади хора и възрастни Автор: Пл@тформа за толерантност Цел и предвидена аудитория „Образователният комплект“ Всички различни – всички равни (Education Pack. All Different – All Equal), има за цел да предостави …

19.09.2021

Не съди за книгата по корицата ѝ! (2005/2011)

Ръководство за организатора на Живата библиотека Автор: Пл@тформа за толерантност Живата библиотека работи съвсем като обикновените библиотеки, където читателите идват, разглеждат теми и заглавия и заемат книги за ограничен период от време. Има само една разлика: Книгите в Живата библиотека са …

19.09.2021

Право на памет (Right to Remember, 2017)

Образователен наръчник за млади хора относно ромския геноцид Автор: Пл@тформа за толерантност „Право на памет“ (Right to Remember, 2017) е самостоятелен образователен ресурс за всички, които искат да насърчат по-дълбокото осъзнаване на ромския геноцид и борбата срещу дискриминацията. Наръчникът се …

19.09.2021

DOmino (1995/2004)

Наръчник за използване на обучението на връстници като средство за борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността Автор: Пл@тформа за толерантност DOmino е разработено да подпомогне младежките и социалните работници, младежките лидери и преподавателите по проекти за обучение на връстници. …

19.09.2021

КОМПАСИТО (COMPASITO 2007/2009)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора Автор: Пл@тформа за толерантност КОМПАСИТО представлява опростена версия на КОМПАС, публикувана от Съвета на Европа, и – както подсказва заглавието – представлява наръчник за обучение по правата на човека за …

19.09.2021

BOOKMARKS (2014/2016/2020)

Ръководство за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека Автор: Пл@тформа за толерантност Речта на омразата е един от най-тревожните феномени, насаждащ расизъм и дискриминация, които се наблюдават в наши дни, а анонимността на интернет …

19.09.2021

Достъп на младите хора до права чрез младежка информация и консултиране (2015)

Наръчник с инструменти: как да информираме младите хора за техните права Автор: Пл@тформа за толерантност Наръчникът с инструменти „Достъп на младите хора до права чрез младежка информация и консултиране“ (2015) е разработен от Съвета на Европа в партньорство с Европейската …

19.09.2021

Наръчник за фасилитатори в неформалното обучение (2009)

Ръководство за фасилитатори, участващи в подготовката и изпълнението на програмата с учебни сесии в Европейските младежки центрове Автор: Пл@тформа за толерантност Наръчникът за фасилитатори в неформалното обучение (2009) предоставя основна информация и практически съвети за всички, които участват в планирането …

19.09.2021

Barabaripen (2014)

Младите роми говорят за множествена дискриминация Автор: Пл@тформа за толерантност Barabaripen* (2014) съдържа житейски истории на деветима млади роми, засегнати от множествена дискриминация из различни части на Европа – Албания, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Испания и Обединеното кралство. Изданието …

19.09.2021

Огледала (Mirrors, 2015)

Наръчник за борба срещу антиджипсизма чрез обучение по права на човека Наръчникът „Огледала“ (Mirrors, 2015) е изготвен в рамките на Плана за действие за ромските младежи на Съвета на Европа, за да предостави на учителите, обучителите и фасилитаторите на неформални …

19.09.2021

Вземане на сериозно (Taking It Seriously, 2015)

Ръководство за Препоръка CM/Rec(2015)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите-членки относно достъпа до социални права на младите хора от непривилегировани квартали В сърцата и околностите на много градове социалните и икономическите дисбаланси доведоха през десетилетията до …

19.09.2021

We CAN! – Ние можем…

…да предприемем действия срещу речта на омразата чрез контра и алтернативни разкази Ръководството We CAN! (2017, преработено издание) е събрало комуникативни и образователни подходи и инструменти за младежи и други активисти за правата на човека: чрез тях можете да разработите …

19.09.2021

Имаш думата! (Have Your Say!, 2015)

Ръководство за Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите Младежкото участие не е самоцел, а средство за постигане на положителни промени в живота на младите хора и за изграждане на по-добри демократични общества. …

19.09.2021

Въпроси на социалния пол (Gender Matters, 2019)

Наръчник за справяне с джендър-базираното насилие, засягащо младите хора Наръчникът представлява въведение в социалния пол (джендър) и джендър-базираното насилие  и е полезен за всички, които работят с млади хора. В него са включени теми и инструменти, отварящи размисъл и повишаване …

19.09.2021

КОМПАС (COMPASS 2002/2012)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора Автор: Пл@тформа за толерантност КОМПАС е ръководство за обучение по правата на човека за млади хора, разработено през 2002 г. от Дирекцията за младежта и спорта към Съвета на Европа по …

27.07.2021

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Неправителствена организация за пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в обществото Младежка ЛГБТ организация „Действие“ е правозащитна неправителствена организация, сформирана в началото на 2010 г., посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България. …

18.02.2021

Европейски съд по правата на човека

Кой и къде работи за гарантиране защита правата на човека на международно ниво? Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) със седалище в град Страсбург, Франция, е международен съд, създаден през 1959 г., който се произнася по индивидуални и/или държавни …

18.02.2021

Европейски съвет за бежанци и изгнаници

Стремеж към една Европа, която защитава бежанци, хора, търсещи убежище и разселени лица – с достойнство и уважение Европейският съвет за бежанци и изгнаници – ЕСБИ (European Council on Refugees and Exiles – ECRE) е паневропейски съюз на 107 неправителствени …

1 2 4 5