Всички човешки създания

Какво е общото между всички човешки създания, Всеобщата декларация за правата на човека и Макс Рихтер?

Автор: Силвия Борисова

All Human Beings е новото парче на съвременния класически композитор Макс Рихтер от най-новия му албум Voices, който излезе в края на юли 2020 г. Филмът, специално създаден за музиката, е дело на Джулия Мар.

Неповторимата атмосфера и на музиката, и на клипа на All Human Beings обаче се дължи изключително на автентичните гласове на Елинор Рузвелт – съпругата на 32-рия президент на САЩ Франклин Делано Рузвелт, Кики Лейн и Хиба Селауи, четящи Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.

Встъпителните думи на Декларацията гласят: 

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. 

Цялото творчество на Рихтер е проникнато от мисълта за отделния човек, за състоянията, светлините и сенките в душата и емоциите му, във взаимоотношенията между отделните хора. Затова, обръщайки се назад към времето на написване на Всеобщата декларация за правата на човека, Рихтер отправя към своите слушатели следното послание: 

„Тези вдъхновяващи думи са водещ принцип за цялата декларация, но като се огледаме в света, който сме създали през десетилетията, откакто са написани, става ясно, че сме ги забравили. Смъртта на Джордж Флойд и Бреона Тейлър, както и безброй други злоупотреби по света, са доказателство за това. В такива моменти е лесно да се чувстваме безнадеждно, но проблемите на нашия свят са нашите собствени проблеми – такива са и техните решения. Докато миналото е фиксирано, бъдещето все още не е написано и Декларацията издига възвисяваща визия за един по-добър и по-справедлив свят, който е в обсега ни, ако го изберем…“

И нека тук отново се върнем към гласа на Елинор Рузвелт: 

Ще ви прочета Всеобщата декларация за права на човека.

Преамбюл:

„Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света…“, 

В такъв случай, следователно, Общото събрание провъзгласява тази Всеобща декларация на правата на човека като като обща мярка, към постигането на която трябва да се стремят всички народи и държави, така че всеки човек и всеки орган на обществото, имайки постоянно предвид тази Декларация, да се стремят, чрез просвета и образование, да съдействат за зачитане на тези права и свободи и чрез последователни национални и международни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и спазване…“

Член 1: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права…“

Елинор Рузвелт (Library of Congress)

„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство“. [Член 1]

„Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

Освен това, няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи…“ [Член 2]

Източник:

Всеобща декларация за правата на човека. 1948. URL: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *