Съвет на Европа

Съветът на Европа – водещата организация за защита на човешките права на континента

Съветът на Европа (Council of Europe – не бива да се бърка с Европейския съвет – European Council, който е институция на Европейския съюз) е международна организация за насърчаване на сътрудничеството между всички страни в Европа в областта на правните стандарти, правата на човека, демократичното развитие, принципите на правовото и културното сътрудничество. Организацията е основана през 1949 г., има 47 страни-членки с около 820 милиона граждани и е напълно отделна институция от Европейския съюз, създаден през 1950 г., понастоящем с 27 страни-членки.

Съветът на Европа въвежда добри практики в областта на демократичното управление, устойчиви демократични общества, върховенство на закона, заплахите към върховенството на закона и правата на човека. Участващите страни са не само страни от европейския континент, но също от Азия и Кавказкия регион.

Под егидата на Съвета на Европа е приета Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Това е международен договор, чиято цел е да защитава основните човешки права и свободи в Европа. Изготвена през 1950 г. от тогавашния новосформиран Съвет на Европа, конвенцията влиза в сила на 3-и септември 1953 година. Всички страни-членки на Съвета са страни по Конвенцията, а новоприетите държави се очаква да я ратифицират – т.е. да приемат частите на Конвенцията във вътрешната си правна система, при първа възможност.

Най-важният орган на Съвета е Европейският съд по правата на човека. Съдът наблюдава прилагането на Конвенцията за правата на човека в страните-членки. Граждани могат да подават жалби за нарушения на правата на човека в съда в Страсбург единствено след като всичките възможности за обжалване в рамките на съответната държава-членка са изчерпани.

Въпреки че не се споменават изрично в Конвенцията, престъпленията от омраза и речта на омразата също попадат в обхвата на областта на функционирането на Съвета на Европа. Първият специален тематичен проект на Съвета на Европа в младежкия сектор  е иницииран през 2012 г. Целта на проекта е да противодейства на расизма и дискриминацията и техните проявления чрез речта на омразата онлайн чрез предоставянето на младежи и младежки организации на необходимите материали, знания и умения да разпознават и да реагират срещу подобни нарушения на човешките права във виртуалното пространство. В сърцето на проекта е европейска младежка медийна кампания, която се изпълнява и подкрепя от самите младежи и младежки организации. Тази кампания умишлено не е изведена от национални кампании и инициативи, защото цели да бъде възможно най-близо до младите във виртуалното пространство – там, където те прекарват голяма част от времето си днес. Официалното име на кампанията, активна до 2017 г. в 45 страни и имаща отзвук в нови и нови инициативи досега, е Движение за език без омраза (No Hate Speech Movement).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *