Движение за език без омраза

Младежка кампания на Съвета на Европа за правата на човека онлайн

Кампанията „Движение за език без омраза“ (No Hate Speech Movement) e инициирана и се ръководи от Съвета на Европа, но включва основно национални кампании в неговите държави-членки.

Началото на кампанията бе официално дадено на 22 март 2013  г. и планирано да продължи до 2015 година. Поради огромния позитивен отклик и активност на хиляди младежи и младежки организации обаче кампанията беше удължена до 2017 г., като и до днес не стихват десетки тематични инициативи, продължаващи натрупаната за няколко години енергия. 

Главен координатор на „Движение за език без омраза“ за България първоначално бе Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ – до самото му закриване на 31 юли 2014 г.; негов правоприемник по координиращата дейност от 1 август 2014 г. беше Министерството на младежта и спорта.

Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата онлайн е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младите хора срещу него в името на един по-добър и градивен свят, в който да има равноценно място за всички ни.

Идеята на кампанията не е да ограничи свободата на изразяване онлайн, нито да накара всички да са учтиви един с друг по принуда. Тя е насочена срещу словото на омразата онлайн във всичките му форми, включително и тези, които най-много засягат младите хора като киберизмамата и киберомразата. Кампанията се фокусира върху обучение по права на човека, върху младежкото участие и медийната грамотност. Целта ѝ е да ограничи езика на омразата и да предотврати расизма и дискриминацията във всички им разностранни онлайн форми.

„Движение за език без омраза“ е част от по-широките усилия на Съвета на Европа да насърчи защитата на правата на човека в онлайн пространството, тъй като речта на омразата е една от основните заплахи за демокрацията и човешките права. Сърце на движението са  правата на човека, но то далеч не се простира само до прилагане на правните механизми за борба с киберомразата – нито пък единствено до „заличаване на омразата“, където и когато и да се появи. Кампанията, продэлжаваща под различни форми и до днес, насърчава зачитането на свободата на словото и цели да развие алтернативни отговори на речта на омразата. Това включва превенция, образование, повишаване на осведомеността и развитието на саморегулиране от страна на потребителите, както и насърчаването на подкрепа за жертвите. 

„Движение за език без омраза“ е насочено към отстояване на човешките права онлайн и превръщането на интернет пространството в по-безопасно място за всички.

 • Цели на кампанията:
 • Да повиши осведомеността за речта на омразата онлайн и рисковете, които тя поставя пред демокрацията и отделните млади хора;
 • Да насърчи медийна и интернет грамотност;
 • Да подпомогне младите да отстояват правата на човека онлайн и офлайн;
 • Да намали нивото на търпимост към речта на омразата онлайн;
 • Да маркира речта на омразата онлайн и да разработи инструменти за борбата с нея;
 • Да подкрепи и демонстрира солидарност към хора и групи, които са нападани с омразна реч;
 • Да се застъпва за постигането на консенсус в и между европейските политически инструменти срещу речта на омразата;
 • Да развие младежкото участие и гражданство онлайн, като привлече младите хора в процесите на управление в интернет.
 • Онлайн платформа:

Официалният сайт на кампанията представляваше нейната основна платформа, отворена за широката публика и съдържаща свидетелства, включително лични видео записи и снимки. Понастоящем всички материали, събрани в рамките на „Движение за език без омраза“, са интегрирани в архив на уебстраницата на Съвета на Европа

Интерактивната секция „Наблюдение на речта на омразата“ (Hate Speech Watch) бе разработена на сайта на кампанията като инструмент, захранван от живите истории и сигнали на младите хора за примери на реч на омраза онлайн. Екип от модератори наблюдаваше тази събирана на принципа на колективното взаимодействие база данни, за да гарантира справянето с технически проблеми и да задава темите за обсъждане според интересите на онлайн аудиторията. Този инструмент предлагаше също така възможност за обсъждане на различните подходи и решения в различните ситуации, както и за организиране на конкретни действия срещу речта на омразата.

В отделна секция на платформата – „Кампанията в действие“ (The Campaign in Action), активисти и партньори на кампанията от различни страни предоставяха информация за своите дейности и инициативи, провеждани в рамките на движението. Сдружение „Възможности без граници“ също допринесе, представяйки своята инициатива „Каравана на толерантността“, представляваща краткосрочен групов проект на 14 доброволци от 7 страни, които обиколиха част от градовете на Южна България през месец май 2014 година, представяйки кампанията пред младежите от Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Пазарджик и София. Паралелно с това нашите активисти от „Възможности без граници“ редовно организираха улични акции в София и приканваха случайни минувачи да се снимат със сърцето – символ на кампанията, оставяйки положително послание за толерантност в общуването.

От своя страна форумът  „Присъедини се към дискусията“ (Join the Discussion) даваше възможност на всеки желаещ да се включи в обсъждане на речта на омразата и по много други въпроси, свързани с кампанията.

 • Онлайн обучителни инструменти:
 • BOOKMARKS – ръководство за борба срещу речта на омразата онлайн чрез обучение по правата на човека. Ръководството е за всеки, който иска да се включи в каузата и духа на кампанията независимо от нейния фактически край през 2017 г. В него можеш да намериш необходимата информация за кампанията и нейните медийни инструменти, както и конкретни практически и методически съвети за организиране на онлайн кампании.
 • Обучителен модул за език на омразата, представящ в подробности и нюанси какво е реч на омразата и как тя може да бъде идентифицирана онлайн. 
 • Ръководство за училищни кампании – всичко от А до Я за тяхното организиране, провеждане и популяризиране от ученици и учители в средното училище. В него са описани методи за обсъждане на речта на омразата онлайн с учениците, начините за включване в европейско състезание между средните училища, посветено на проблемите за речта на омразата онлайн или киберизмамите, за представяне на онлайн инструментите на кампанията в клас и др.
 • Добри практики, инициирани в рамките на кампанията или като продължаващи действия:

Какво могат да направят младите хора, когато се сблъскат със слово на омразата?
Възможностите да се присъедини човек към кампанията и в последващите инициативи и акции, включително след нейния фактически край, всъщност са много повече от изброените по-горе. Ето и част от тези добри практики, които същевременно могат да те вдъхновят – защо не! – сам да разработиш своя собствена кампания:

 • Присъединяване към движението в социалните мрежи;
 • Абониране за информационния бюлетин, публикуване на снимки и видео материали и контактуване с други във форума на кампанията;
 • Следене за реч на омразата онлайн и докладване с примери на онлайн платформата на кампанията;
 • Следене на Европейските дни на действие и организиране на собствена инициатива или действие;
 • Споделяне на лични тематични дейности в сферата на борбата срещу речта на омразата онлайн и запознаване с чужди такива;
 • Предприемане на действия онлайн и офлайн за насърчаване защитата на правата на човека за всички и активен личен пример в борбата срещу речта на омразата!

Източник: 

BOOKMARKS. A Manual for Combating Hate Speech Online through Human Rights Education. 2016. (Revised edition, with the inclusion of the Guide to Human Rights for Internet Users). Council of Europe. Authors: Keen, E Georgescu, M. URL: https://rm.coe.int/090000168065dac7

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *