infopass-logo
Demo

Дискриминация, кореняща се в племенна принадлежност

Силно изразено чувство за идентичност и дискриминация

Дискриминация, кореняща се в племенна принадлежност

Трибализмът е факт, когато една затворена монолитна общност се организира или се застъпва в името на конкретна кръвна принадлежност или обвързаност със земя и племе. От съвременна гледна точка, трибализмът може да се отнася също в популярната култура като начин на мислене или поведение, при които хората са по-лоялни към племето си, отколкото към приятелите си, страната си или която и да е друга социална група. Много силно чувство за принадлежност може да предизвика умишлено и/или несъзнателно пренебрегване и дискриминация на хора, „непринадлежащи" към същото племе.

Трибализмът предполага притежанието на силни културни или етнически характеристики, които разделят един член от дадена група от членовете на друга група. Въз основа на силни отношения на близост и родство, членовете на едно племе са склонни да стимулират развитието на силно чувство за идентичност.
Хората винаги са съществували в някакъв племенен вид, тоест ние имаме тендеция да възприемаме еднаквостите, а не различията.

Това се наблюдава дори от доста ранна възраст в училище, където деца, които са пълни, по-дребни и/или носят очила, често са набелязвани като обект на агресия, защото са различни. При възрастните, дори и при онези с добронамерени либерални убеждения, може да има тенденция да се правят заключения, въз основа на фактори, като наличие на татуировки, прическа или какви дрехи носят хората. Такива повърхностни преценки са несериозни и затова трябва здраво да се потрудим, за да научим околните, както и да си напомняме на нас самите да съдим на основа на личността на човек и действителните му качества, вместо по това дали принадлежи към т. нар „норма".

Източници:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribalism
http://www.life123.com/parenting/education/social-studies/causes-of-discrimination.shtml
http://www.thefreedictionary.com/tribalism

Раздел: Причини за дискриминацията

5.0/5 рейтинг (1 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon