infopass-logo
Demo

Отговорност в поведението на политици, медии и други влиятелни групи

Фактори, която влияят върху формирането на мнение

Отговорност в поведението на политици, медии и други влиятелни групи

Материалите на медии и изказванията на политици са важен фактор при формирането на мнение за маргинализирани групи, често подлагани на дискриминация.

Голяма част от хората формират гледните си точки по широк кръг от политически и социални теми на базата на консуматорските медии (телевизия, радио, интернет, вестници и др), както и слушайки гледните точки на политици, религиозни лидери и други личности, които имат някаква форма на влияние над преобладаващата част от населението в една страна. Има случаи, когато, обслужвайки целите на влиятелни личности и институции, медиите вменяват вина на определени групи в обществото: например сулчаят, в който медийните магнати и политиците обвиняват имигрантите за слабото икономическо развитие. Българският опит с определени крайнодесни партии потвърждава тази теория. Понякога дори образованите хора изпитват затруднения с филтриране на политическите пристрастия и фактите често пречат на формирането на история с добър край. Възгледите на църковните институции също играят важна роля при изграждането на социални предразсъдъци, тъй като в някои страни църквата е сериозен фактор, влияещ на процеса на формиране на лично мнение.

Източник:
http://www.life123.com/parenting/education/social-studies/causes-of-discrimination.shtml

Раздел: Причини за дискриминацията

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon