infopass-logo
Demo

Проява на расизъм

В какво се изразява расизмът

Проява на расизъм
Dana, flickr

Расизмът може да се изразява открито чрез:
   • расистки шеги
   • обиди
   • подмятания
   • пропаганда на расистки идеологии
   • насилствени действия на омраза и др.

Можете да намерите неговите по-дълбоки корени в проявеното отношение, ценности и стереотипни разбирания.

Расизмът може да се срещне на всички нива на обществото – между отделни лица, в група или в цялото общество; както и във всички области на социалния живот – на улицата, в квартала, в градския транспорт, в училище, в семейството и т.н.

Расизмът може да се изрази в отношението на сила и доминиране на един човек спрямо друг, на една група спрямо друга, като формите на насилие имат различни измерения:

   • вербална обида
   • физическо насилие (то може да бъде включително сексуално насилие)
   • побойничество
   • оскверняване на символни реликви (пр. знамена, гробища)
   • дистанцирано поведение или игнориране на индивида
   • неравностойно отношение и потъпкване на общочовешките права

Не винаги лицето или групата, която упражнява расизъм под каквато и да е форма, е наясно колко силно може да въздейства с поведението си – затова е изключително важно винаги да се реагира и/или сигнализира на съответните институции, ако някой е свидетел или жертва на расизъм.

 

Източникhttp://www.ciao.ch/f/racismes/infos/6ba0036ebcae11deb6ce7f8a7584aeffaeff/1.0.%20plus1_les_expressions_du_racisme/%208/4-14 

Раздел: Дискриминацията е навсякъде

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon