infopass-logo
Demo

Нетолерантно поведение в училище

Какво друго можем да научим в училище, освен уроци по различните предмети?

Нетолерантно поведение в училище
akshayapatra, pixabay

Училището е място, където ни учат не само на геометрия и граматика, но и на изграждане на общност и социално взаимодействие.

Както и на работното място, в училищата също често има политики или правила, които обуславят междуличностните отношения; затова е добре да си служите с тях, когато изказвате мнението си по различни въпроси.

Много училища разполагат също с ресурси, учебни планове и дейности, които са насочени към повишаване на осведомеността относно щетите, които могат да нанесат предразсъдъците и нетолерантното поведение. Може би никоя друга институционална или социална среда не предлага повече възможности за обучение по темата.

Уверете се, че средата във вашето училище насърчава съпричастността, разбирането и приемането на различието. Помислете за създаване на кампании срещу лепенето на етикети и прякори или ежедневното грубо поведение, което изпълва някои училищни коридори.

Напрежението между съучениците в училище често е много силен мотиватор, както в положителна, така и в отрицателна насока. Важно е да имета съюзници; търсете ги и бъдете съюзник на другите.

 

Източник: http://www.tolerance.org/publication/school 

Раздел: Дискриминацията е навсякъде

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon