infopass-logo
Demo

Дискриминация при жилищно настаняване

Да живее свободното движение на хора в Европейския съюз

Дискриминация при жилищно настаняване
STVIOD, pixabay

Получаването на жилище, което е подходящо за нас и е на цена, която можем да си позволим, е наше право по рождение; всички имаме нужда от добро място за живеене.

Все още е огромен обаче броят на хората, които са обекти на дискриминация на жилищния пазар. Очевидно някои собственици предпочитат да не отдават под наем или продават имоти на лица с чуждестранен произход или на хора с увреждания например. В същото време други искат астрономически висок наем или много висок депозит; изискват ненужни документи или препоръки. Също така отказват да приемат определени лица единствено въз основа на техния статут.

Правото на жилище е признато от международното право, а правото на наемане или купуване на жилище без дискриминация е под защитата на закона. Това е от жизненоважно значение за всеки човек, семейство и общност.

Примери за дискриминация при жилищно настаняване могат да бъдат:

  • Отказът едни имот да се продава или отдава под наем
  • Изискването за допълнителни финансови гаранции за имигранти или кандидати с увреждания
  • Необоснованият отказ да се разгледа молба за жилище
  • Невъзстановяване на депозит без посочена причина за това

Дискриминацията може да приеме различни форми при достъпа до жилищно настаняване. Тя може да бъде изразена:

  • Експлицитно (например откритото заявяване: „Не даваме под наем жилища на хора с балкански произход")
  • Или имплицитно (пример: наемодателят тихомълком увеличава наема спрямо официално заявения, тъй като лицето е с увреждане)

Дискриминацията може да се появи на различни етапи от процеса на наемане или закупуване на жилище: при телефонен разговор, по време на посещение, след посещението или във връзка с обявяването.

Расовата дискриминация в отношенията между наемател и наемодател или между съседи може да приеме формата на необосновано неравенство в третирането, расистки и расови конфликти между съседи и пренебрегване задължението на защита от страна на наемодателя.
Собственикът е свободен да определи условията за отдаване под наем или продажба, но тази свобода е ограничена от закона. Той не може да използва дискриминационни критерии за подбор.

 

Източници: 

http://www.diversitybelgium.be/housing 

http://www.ciao.ch/f/racismes/infos/238d1984bd8711de9f7a7d0b4c3ceea1eea1/5.4.%20plus2-discrimination_dans_l-acces_au_logement/ 

Раздел: Дискриминацията е навсякъде

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon