infopass-logo
Demo

Дискриминация на работното място

Дискриминация преди, по време и след наемане

Дискриминация на работното място
Unsplash, pixabay.com

На работното място дискриминацията е неравенство и/или тенденциозно отношение към някои хора, дължащо се на техния произход, име, пол, физически данни или техните философски, политически възгледи и др., което не е обвързано с тяхното трудово представяне и постижения.

Произходът е честа причина за дискриминация. Той не просто засяга хора от различни националности, понякога нечие име може просто да звучи „нестандартно". Тази ситуация е била отричана с години, претендирайки, че хората с различен произход нямат необходимите познания и квалификации. Същевременно обаче, съществуването на този феномен е факт и днес, когато чувайки са нов колега с нетипично име, първият въпрос е той какъв е, а не има ли опит и какво е работил преди това.

Дискриминацията на работното място се разпределя на няколко нива:

- Преди наемането, когато обявата е адресирана към определени  групи, използвайки изрази като "кандидати, владеещи език Х ще се ползват с предимство" (където езика Х е този на мнозинството) или работодател, който изтъква като критерий по време на интервю говоренето без акцент;
- По време на работните взаимоотношения, когато служителят не е повишен заради неговия произход или възраст или не се допуска до участие в обучения и други форми на професионално развитие, защото е мъж/жена, млад/стар, от етническо малцинство и т.н.;
- По време на прекратяване на трудовите взaимоотношения, когато причината за прекратяване е несъгласието на работодателя да се носи хиджаб на работното място или отсъствието от работа, поради религиозни празници, които не съвпадат с официално обявените.


Раздел: Дискриминацията е навсякъде Форми на дискриминация

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon