infopass-logo
Demo

Расизъм и расова дискриминация

Проявата на расизъм се корени в действията, а проявата на расова дискриминация – в представите

Расизъм и расова дискриминация
Amy Clarke, flickr

Когато един стереотип или предразсъдък се основава на цвета на кожата, на националния или на етническия произход на някого, то той най-вероятно е расистки – независимо дали е позитивен или негативен. Расизмът е идеология, която включва дискриминационно или оскърбително поведение спрямо хората заради тяхната предполагаема „малоценност". Важно е да се отбележи, че тук „расата" се приема за социална класификация – а не за чисто биологическа. Няма физически или генотипни белези, които да били открити в една „раса" и да не са характерни за друга. Расизмът се изразява в действия, думи, нагласи и поведение.

Един акт е расистки, ако отговаря на следните три критерия:

• Категоризира и прави генерализирана преценка за цялата група.

• Създава приоритети: приписва на тези групи специфични характеристики, положително оценени за расистите и негативни по отношение на жертвите.

• Дискриминиращо разделение: изолира членовете на социална група и ги третира лошо, като по този начин актът е във вреда и на групата като цяло, и на индивидите в нея.

Комбинацията от тези три критерии позволява на расистите да оправдават актовете си на унижение, злоупотреба и насилие или дори да извършват целенасочен и систематичен геноцид над религиозни, етнически, езикови или „расови" групи. Всяко лице, принадлежащо към някоя от групите, е възприемано като долнокачествено и малоценно..

Расизъмът нарушава основните права за равенство на хората и трябва да се води борба срещу него, защото всеки човек има право да бъде уважаван без значение от неговия външен вид, религия, култура или етнос.

Расизмът е идеология, която пряко или косвено споделя възгледа, че още със самото й създаване дадена група превъзхожда всички останали. По такъв начин понятието расизъм е с по-широк обхват от това за расова дискриминация. Последната не включва идеологическата съвкупност от идеи, вярвания и догми, характерни за определено време, общество или класа. Дискриминацията е базирана по-скоро на система от философски представи за света и живота; докато идеологии като расизма са базирани на действието. Същевременно расистката дискриминация често може да бъде резултат от расистки идеологии.

Проява на расова дискриминация е всяко неблагоприятно третиране на човек или група от хора заради техния реален или предполагаем произход, принадлежност или не на дадена етническа група, националност, „раса" или религия.

Расовата дискриминация е нарушение на принципа за равенство, според който „хората се раждат и остават свободни и равни по права (член 1 от Декларацията за правата на човека и на гражданите от 1789 г.).

Расовата дискриминация е незаконно поведение, което се случва на практива във всички области на всекидневния живот: работна заетост, жилищно настаняване, достъп до места за почивка, обществени услуги, образование и здравеопазване. Рядко се наблюдава в явен вид, но има множество проявления и се среща в редица типични събития от живота на човек като кандидатстване за нова работа, търсене на жилище, преследване от служители на закона без реално човек да е престъпил законите и др. По-долу изброените последствия от проявата на расова дискриминация могат да послужат за пример:

• Служител е неоправдано назначен на дадена позиция или му е отказана възможността от професионално развитие.

• На дадено лице е отказано жилище.

• Даден човек е несправедливо набеден от полицията и трябва да търпи неоправдани с нищо санкции.

 

Източници:

http://www.ciao.ch/f/racismes/infos/b7aedf18d28b06b2b274c95041e3ca0b/5-2-racisme_et_discrimination_raciale/8/4-14 
http://www.ciao.ch/f/racismes/infos/9f7f8c7f4b358f73984b77661a77efac/1_racismes/9/4-14 
http://nohate.ext.coe.int/content/download/35314/270870/file/Bookmarks_online.pdf 

Раздел: Видове дискриминация

5.0/5 рейтинг (1 гласове)

Коментари (1)

 • стефанов

  стефанов

  14 Юли 2015 at 13:14 |
  Хайде без свободни съчинения. расизъм и расова дискриминация са различни неща, не пишете глупости.

  Според речниковите определения расизъм е предразсъдък, базиран на вярата, че човешките раси имат изразени характеристики, които определят техните респективни култури, като обикновено включва идеята, че една раса е по-висша и има правото да управлява и доминира другите.[1] Според друго речниково определение расизъм е вярата, че расата е основно определяща за човешките черти, способности, и че расовите различия произвеждат наследимо превъзходство на дадена раса.[2]

  Произтичащи от термина расизъм са други понятия като институционален расизъм и расова дискриминация.

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon