infopass-logo
Demo

Полова дискриминация

Сексизъм

Полова дискриминация
Flickr, Fight Sexism - Streetart, streunna4

Половата дискриминация, известна още като сексизъм, оправдава поставянето на единия пол в нисша позиция и предразсъдъците към него, произтичащи от разбирания за различни социални роли, преимуществено положение на другия пол и свободите, с които се ползва.

Често за пример се дава разбирането за доминантното положение на мъжете, които превъзхождат жените във всички останали области на живота с изключение на домакинство, отглеждане на деца, ръкоделие и др., в резултата на което на жените се отказва достъп до определени професии, а в някои държави — и въобще до образование, и социална изява. Естествено аргументът може да бъде и в обратна посока, а именно, че жените са по-интуитивни и следователно вземат по-правилни решения от мъжете, които са спонтанни и агресивни по натура. С други думи, сексизмът счита биологичната разлика за съществена, непроменима, непреходна, и използва това понятие, за да оправдае отношения на господство.

Дискриминация срещу жени или мъже, която отрича или ограничава еднаквите права между двата пола, е фундаментално несправедлива и уронва човешкото достойнство.

Примери за полова дискриминация:

– Правило „Без дълга коса" за мъже или „Не наемаме майки с малки деца";
– Работодател, избиращ кандидатите по пол, без оглед на техния опит и квалификации. Например отказване на работа на жени като машинни оператори или на мъже за лични секретари/детегледачи;
– Отказ за интервю, защото работодателят „смята, че жена няма да подхожда на позицията";
– Неподходящи шеги и коментари към пола ти – „Ако се жена и спукаш гума на улицата, ще дойде да ти помогне някой мъж, докато ти седиш в колата и слушаш музика" или „Ако си жена, чорапите ти не миришат";
– Отказ да те пуснат в нощен клуб заради пола ти.

Раздел: Видове дискриминация Форми на дискриминация

4.0/5 рейтинг (1 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon