infopass-logo
Demo

Дискриминация на номади

Ксенофобски настроения към представителите на номадската култура

Дискриминация на номади
Charles Roffey, flickr

При честа смяна на мястото си на пребиваване номадите могат да се сблъскат с редица трудности в обществото и в отношенията им със заобикалящите ги. Те споделят както историята си, така и затрудненията при намиране на работа, дом или услуга по същите условия и ред като останалите хора.

Българите са открити расисти, когато става въпрос за ромското население и рядко ги наричат „роми"; най-често им казват „цигани" или „мангали", като вложеното отношение е подобно на това да наречеш „негър" някой афроамериканец. Всъщност има много думи, които българите използват, за да обозначат тази етническа група или да обидят близките си – „мръсен като циганин", „циганска работа" – в смисъл на лошо свършена работа, „лъжеш като дърта циганка" – за някой, който се представя като убедителен лъжец... Унизителните нарицателни стигат дотам, че казваме дори на изгорелите зърна от царевица „циганчета". Мнозина осмиват цвета на кожата и обичаите на ромите, но расисткото отношение към тях се поражда най-вече поради факта, че ромите са най-бедната прослойка на обществото, която обикновено се свързва с кражби, просия и липса на образование.

Много хора, които искат да закупят жилище в България, са съветвани от брокерите на недвижими имоти да избягват населени места и квартали, в които има висока концентрация на ромско население. Въпреки това редица примери за съжителство между българи и роми показват, че делът на престъпленията и социалните проблеми е нисък в сравнение с други населени райони. Факт е, че много от българите се разбират много добре със своите ромски съседи и дори се създават приятелства между тях.

Расизмът спрямо ромското население съществува от векове и е подклаждан по време на турското робство, когато много роми, вероятно заради лошо отношение от страна на местните българи, са се съюзявали с турците, като са приемали техния език и религия. Расовите предразсъдъци срещу ромите се разпространяват и днес – не само чрез медиите, но и на политическо равнище.

Ромските групи имат свой собствен език; за много от тях това е диалект, турски или румънски. В училищната система ромските деца биват приучавани да не говорят на родния си език. Поради разликата в цвета на кожата те се открояват сред българчетата, което често ги превръща в жертви на расизъм.

Въпреки положителните тенденции, които се наблюдават в някои райони по посока на създаване на места за пребиваване на представителите на номадската култура, техният социален статус остава несигурен. Техните вековни традиции и култура все по-рядко биват признавани от страна на уседналото население.

Раздел: Видове дискриминация

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon