infopass-logo
Demo

Дискриминация на база здравни причини

Никоя професия не е забранена за болни

Дискриминация на база здравни причини
pixabay.com

Никоя професия не е забранена за болни хора. Но ако кандидатствате за работа, изискваща отлично физическо състояние, могат да откажат да Ви наемат. Ситуацията с дискриминация, заради здравни причини е свързана със способността на работника да се справя с неговите задачи, в зависимост от здравните си проблеми.

Пример: ХИВ позитивен статус на кандидат не оправдава недопускането му до процедура за кандидатстване за определена позиция или отказа за наемането му единствено и само, поради неизлечимото опасно заболяване.
В случай на пълен разцвет СПИН, сертифицирани лекари и медицински експерти дават становище относно съвместимостта на условието с предложената позици


Трудностите, свързани със здравето, могат да бъдат както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Този вид дискриминация се отнася най-вече до хронични проблеми, които изискват човек да отсъства редовно. Тези проблеми могат да бъдат както физически, така и психологически. Следователно работодателят може да бъде повлиян от многократно отсъствие. Други трудности биха могли да бъдат реорганизация на работното време и замяна на мерки за подпомагане на работниците и служителите при нужда. Случаи на дискриминация в тази област са често срещани.
Отказът за наемане или уволнение, поради здравни причини на търсещите работа, са относително чести. Ако сте жертва на този вид незаконни практики, може да заведете дело срещу работодателя си.

Раздел: Видове дискриминация

5.0/5 рейтинг (1 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon