infopass-logo
Demo

Възрастова дискриминация

Факторът възраст може да е определящ

Възрастова дискриминация
PublicDomainPictures, pixabay.com

Дискриминация, основаваща се на възраст, е налице тогава, когато има неравно третиране на лице, поради неговата възрастта. Често този вид дискриминация не се разглежда като толкова важен, колкото са другите видове, въпреки че може да има същите психологически, социални и икономически измерения

В динамиката на съвременния пазар на труда лице на определена възраст може да срещне затруднения при намиране на работа, защото някои работодатели предпочитат кадри, които например се вписват по-лесно в млад екип или имат компютърни и/или технически умения, характерни за по-младите, въпреки че в обявите за работа е противозаконно да се посочи, че въпросният работодател търси кандидат, който е под определена възраст. 

Примери за дискриминация, основаваща се на възрастта като ограничителна характеристика:

– Учител или работодател да ти каже, че си прекалено млад или стар и че единствено поради съответната възраст нямаш необходимия опит и компетенции;
– Рабодател последователно наемащ по-млади, но по-малко подготвени и квалифицирани, кандидати за работа;
– Компания/фирма, която оказва натиск върху по-възрастните служители да се пенсионират;
– Замразяване на заплати, по-малко или никакви възможности за повишение, изолиране от обучения и програми за професионално развитие на по-възрастни служители.

Раздел: Видове дискриминация Форми на дискриминация

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon