infopass-logo
Demo

Непремерени коментари

Това е толкова гейско!

Непремерени коментари
PublicDomainPictures, pixabay.com

Забелязахте ли подзаглавието на статията? Ако не сте – вгледайте се внимателно. Дали подобно заглавие е удачно за „Пл@тформа за Толер@нтност"? Според нас – да!

И сега помислете пак. Къде сте чували подобен коментар. В училище, вкъщи, на работа, в заведение с приятели? А тогава удачно ли беше използването на такава фраза?

Използването на фрази от типа „педалско", „гейско", „циганско" и други е израз на елементарно стереотипизиране на групи от населението по расов, етнически, религиозен или друг признак.

За съжаление, подобни неуместни коментари се срещат най-често в ученическа и младежка среда, което прави разпространението им лавинообразно.

Учител от Перник ни сподели, че според него децата много добре разбират, че когато използват подобни изрази, правят нещо нередно. Питал съм ги – какво му е хомосексуалното на това и те млъкват – казва той.

Децата разбират много добре кое е правилно и кое не. Важното е да има кой да им покаже, че правят нещо, което е грубо и обидно за другите. Нищо повече. Продължава разказа си учителят по физика.

Друг е въпросът с учителите. Те също използват понякога тесногръд или предубеден език, което е стимул за децата да продължават с некоректното си поведение.

Какво можете да направите по въпроса?

Определете обсега на проблема

Анализирайте колко често учениците използват предубеден език в училище. Какви са фразите, които вие чувате най-често и разберете кое или кой ги стимулира да говорят така. Поговорете с тях за проблема и го идентифицирайте заедно.

Инициирайте кампания за ролята да думите в социалното общуване

Провокирайте своите ученици и колеги, като организирате миникампания за ролята и значението на думите в живота ни. Покажете красотата на хубавите думи и докажете вредния ефект на омразното слово. Тренирайте учениците в техники за разрешаване на конфликти и ги помолете да работят със своите връстници, за да ограничат употребата на предубеден език.

Преподавайте толерантност

Когато се разменят обиди в класната стая, спрете урока, който преподавате и поговорете с учениците за уважението и толерантността помежду им.

Раздел: В училище

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon