infopass-logo
Demo

Обучителни материали на Съвета на Европа

Познаваш ли Компас, Компасито и Bookmarks?

Обучителни материали на Съвета на Европа

Компас е ръководство за обучение по правата на човека за млади хора, разработено от Дирекцията за младежта и спорта към Съвета на Европа по случай 50-годишнината от създаването на Европейската конвенция за правата на човека.

КОМПАС
Компасът се публикува от Съвета на Европа на английски, френски и руски език, като превод и адаптация към други езици и контексти се насърчава.
Ръководството съдържа основна информация по глобални теми, касаещи правата на човека, включително миграция, здравеопазване, бедност, гражданство, демокрация, насилие и т.н. „Compass" също така осигурява въвеждаща информация за правата на човека, основните международни документи в тази област на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, речник на правата на човека и не на последно място 58 идеи за дейности и обучение по темата за човешките права по методите на неформалното образование. Тези дейности имат за цел да въведат младите хора в конкретни теми, касаещи човешките права чрез тяхното интерактивно участие. Всяка дейност е свързана с една или няколко теми за правата на човека и може да продължи от 30 минути до 1.5 часа.

Източник:
http://www.eycb.coe.int/compass/

КОМПАСИТО
„Compasito" представлява опростена версия на Compass, публикувана от Съвета на Европа, и - както подсказва заглавието – представлява наръчник за образование за правата на човека за деца. Compasito основно е предназначен за преподаватели и обучители, работещи с деца, техните учители, възпитатели и родители. Той е полезен за всички, които се интересуват от обучението за човешки права, предназначено за деца и които търсят практически инструменти за обсъждане на ценности и социални въпроси с деца. Дейностите са разработени за аудитория от деца на възраст между 6 и 13 години.
Compasito включва 40 дейности, насоки за учители и обучители как да представят обща информация относно правата на човека за деца на тази възраст и преработени, опростени версии на основните документи за правата на човека като Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Всеобща декларация за правата на човека.

Източник:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_0/3_int.html

BOOKMARKS – A MANUAL FOR COMBATING HATE SPEECH ONLINE THROUGH HUMAN RIGHTS EDUCATION
Речта на омразата е един от най-тревожните феномени, насаждащ расизъм и дискриминация, които се наблюдават в наши дни, сериозно подсилени от анонимността на интернет и социалните мрежи. Речта на омразата онлайн е видимият връх на айсберга на нетолерантността и етноцентризъма. Младите хора са пряко засегнати както като извършители, така и като жертви на онлайн нарушения на основни човешки права.
Ръководството „Bookmarks" е публикувано от Съвета на Европа в подкрепа на Движението за език без омраза - младежката кампания на СЕ за правата на човека онлайн. Bookmarks е полезен за преподаватели, които искат да анализират речта на омразата онлайн от гледна точка на правата на човека, както в, така и извън системата на формалното образование. Наръчникът е предназначен за работа с учащи на възраст от 13 до 18 години, а дейностите могат да бъдат адаптирани и към други възрастови групи. Той се състои от насоки за сближаването на младежите чрез:

  • интерактивни дейности и семинари;
  • резюмета на Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека;
  • 21 дейности за борба с речта на омразата онлайн чрез обучение по човешки права.

Източник:
http://nohate.ext.coe.int/Campaign-Tools-and-Materials/Bookmarks

Раздел: Обучение по толерантност

5.0/5 рейтинг (1 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon