infopass-logo
Demo

В търсене на подкрепа

Кампания „Движение за език без омраза”

Кампания „Движение за език без омраза”

Младежка кампания за човешките права онлайн

• Профил на организацията

Кампанията „Движение за език без омраза" e инициирана и се ръководи от Съвета на Европа, но включва основно национални кампании в държавите-членки на Съвета на Европа.
Главен координатор на „Движение за език без омраза" за България е Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - до самото му закриване на 31 юли 2014 г.; негов правоприемник по координащата дейност от 1 август 2014 г. е Министерството на младежта и спорта.

Раздел Местни организации

Да поговорим с някого извън ситуацията

Потърсете външна гледна точка към решение на вашия проблем!

Едно от предимствата да поговорите с консултант „извън ситуацията" е, че той не познава приятелите или семейството ви и няма предварително готово мнение за това как да живеете живота си. Което означава, че може да е по-лесно да му откриете неща, които не бихте казали на други хора, без да се притеснявате, че ще прибърза в преценката си.

Раздел Местни организации

Разговор с приятел

Разговор с приятел

Приятелите ни са често добри хора, с които можем да споделяме тежките си моменти. По този начин можем да открием, че и те са минали по подобен път, и дори ако не са, все още могат да ни изслушат и разберат.

Раздел Приятели В търсене на подкрепа Училище за толерантност

Споделяне със семейството

Винаги има кой да те изслуша

Не във всяка ситуация, но най-често семейството е наистина добър източник на подкрепа.

Раздел Възрастни В търсене на подкрепа

Да споделя ли проблема си с приятел?

Да споделя ли проблема си с приятел?

Когато някой говори открито за своите психични проблеми...

Някои хора не могат да преминат през първото препятствие: да говорят освободено за психическия проблем. Ако имаш такъв проблем, то е най-вероятно, защото чувстваш срам от признаването му. Притесняваш се от приятелите си? Страх те е да не ти поставят етикети?
Не е нужно да споделяш с приятелите си, ако не се чувстваш убеден в това. Някои казват, че е полезно да си направиш списък с плюсове и минуси- удачно ли е или не е да споделиш с приятел проблема си.

Раздел Приятели В търсене на подкрепа Училище за толерантност

Споделянето с по-възрастен може да помогне

Не винаги можем да се справим сами

Разговор с възрастен, на когото вярваме, може да ни помогне да преценим по-ясно дадена ситуация и  да ни даде нови идеи как всичко да се подобри.


Някои младежи могат да получат помощ от възрастен по проблеми свързани с домашно насилие или емоционален тормоз. Други, могат да получат подкрепа относно форми на тормоз в училище.

Раздел Възрастни В търсене на подкрепа

chat icon