infopass-logo
Demo

Категория: ТестовеТестове

Със следващия тест бихме  искали да проверим до каква степен познавате възрастовите ограничения и специфики на населението.

За да преминете успешно теста, трябва да отговорите правилно на минимул 70% от въпросите.

Със следващия тест целим да проверим до каква степен сте запознати с ограниченията поставени пред хората с увреждания и как те се социализират и интегрират в обществото.

За да преминете успешно теста, трябва да отговорите минимум на 70% от въпросите.

.

Познавате ли ЛГБТ общността?
[Покажи описанието]

Със следващия тест бихме искали да проверим доколко познавате ЛГБТ общността (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални хора). Ще трябва да отговорите на серия от въпроси, които показват дали знаете какви са проблемите, с които се сблъскват ЛГБТ хората.