infopass-logo
Demo

Кибертормоз и безопасността онлайн

Как да намалим насилието онлайн и да отговорим на кибертормоза?

Кибертормоз и безопасността онлайн
nadejda group, flickr

Всички млади хора трябва да бъдат наясно, че форми на агресивно поведение в интернет пространството са неприемливи и най-вероятно незаконни. Младите трябва да могат да разпознават предупредителните знаци за тормоз, да използват преценката си по най-адекватен начин в дадена ситуация и да са наясно с предпазните мерки, които могат да се предприемат, когато заплахата изглежда реална. Също така е важно да се отбележи, че има организации, които могат да предложат подкрепа или съвет или които могат помогнат в ситуация, където трябва да бъдат предприети по-„официални" мерки, включително и правни.

Ограничаване на възможностите за киберторомоз


• Провери настройките за сигурност и поверителност на социалните мрежи, които редовно използваш и ги актуализирай;
• Не давай личните си данни, номера на мобилния си телефон, имейл адрес и домашен адрес, освен ако не познаваш съответния човек и му имаш доверие;
• Не споделяй лична информация с хора, които не познаваш лично - например в онлайн чат стаи, където се срещат непознати;
• Обмисли „пространството" или сайта, който използваш, приетите правила на поведение и какви хора влизат там. Точно както в реалния свят определени места представляват по-голям риск за безопасността ти;

• Спазвай и уважавай „нетикета" (неофициалните норми на поведение в интернет): отнасяй се с другите онлайн така, както би искал/а да се отнасят към теб.
• Внимателно защитавай профилите си и имейл адреса си: винаги излизай (log out) от публични компютри и сменяй редовно паролите си;
• Ако си видял/а насилие или си жертва, подай сигнал за онлайн тормоз до мрежовия хостинг (който поддържа съдържанието и секцията с коментари) или към специалнизираните отдели в полицията и правосъдни служби в страната ти (за повече съвети погледни в www.saferinternet.org).

Ако си жертва на заплахи или насилие онлайн


Всеки случай на кибертормоз е различен и е важно младите да разберат как внимателно да използват преценката си, когато трябва да вземат решение за посоката на действие. Винаги е полезно случаят да се обсъди с хора, на които се имаш доверие.
• Ако ти пишат, не отговаряй! Много често това е, което евентуалният насилник иска. Никога не отвръщай на удара, защото това само би помогнало на проблема да ескалира;
• Сподели проблема си с някой, на когото имаш доверие: потърси упора и съвет у близък приятел/учител;
• Съобщи проблема към организация, която се занимава с безопастността на младите онлайн;
• Докладвай въпросното поведението на собственика на уебсайт-а или на хостинг доставчика;
• Блокирай/докладвай нежелани контакти и хора, които се държат неподходящо;
• Смени имейл адреса си и мобилния си номер, ако едно от двете (или и двете) е използвано за тормоз над теб;
• Ако е необходимо, докладвай поведението на полицията или се свържи с адвокат. Насилието онлайн е незаконно и може да има тежко въздействие върху здравословното ти състояние, твоята безопасност и психика.
• Винаги пази доказателства за получените обидни съобщения, включително имейл адреса и профила на насилника. Може да ти се наложи да ги използваш като доказателства, ако официалната жалба стане необходима.

 

Източник:


No Hate Speech Movement Manual

http://www.theewc.org/library/category/view/bookmarks.combating.hate.speech.online.through.human.rights.education

Раздел: Феноменът "Реч на омразата" Реч на омразата

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon