infopass-logo
Demo

Какво е кибертормоз?

Как да разпознаем кибертормоза и примери за онлайн насилие?

Какво е кибертормоз?
Yohana. Arias, Cyberbullying needs to be acknowledged, flikcr

Над половината от юношите и тийнейджърите са били обект на тормоз онлайн и приблизително същият брой са участвали в кибертормоз. Какво е кибертормоза и каква е връзката му с речта на омразата?

Кибертормоз се използва за всякакъв вид електронна комуникация, насаждаща съзнателно враждебно или оскърбително поведение към друга личност, която е мотивирана от реалната или възприетата раса, цвят, религия, националност, потекло или етническа принадлежност, сексуална ориентация, психологически, физиологически, емоционални или когнитивни увреждания, пол, полова идентичност и изразяване или други отличителни лични характеристики и цели писмено, вербално или физически.
• Да навреди на даден индивид или да увреди собствеността му;
• Да попречи съществено на възможността за образование на лицето;
• Да бъде толкова жестока, постоянна, или всеобхватна, че да създаде уронваща достойнството или застрашителна физическото съществуване среда за общуване;
• Да наруши съществено правилното функциониране на училищния живот, когато кибертормоза е насочен към деца и младежи в ученическа възраст.

Обикновено тормозът се извършва в продължителен период: жертвата е постоянна мишена. При кибертормоза, преследването на жертвата става онлайн или под друга електронна форма. Използват се имейли, чатове, SMS-и, мобилни телефони и други информационни технологии. Въздействието върху дадено лице може да бъде не по-малко тежко, отколкото в офлайн случаите на тормоз: кибертормозът е просто още една форма на тормоз.

Реакцията на кибертормоза може да е особено трудна, тъй като интернет позволява повече анонимност в сравнение с комуникацията лице в лице. Също така може да бъде и много по-натрапчив или брутално жесток, защото се осъществява без насилника да присъства физически. Веднъж, щом насилникът разбере как да се свърже със своята „жертва", тормозът може да се превърне в постоянен и дори невъзможен за избягване. Поради тази причина е важно младите хора да са наясно с опасностите, които могат да последват след споделяне на лична информация.

Различни изследвания показват, че голям брой тийнейджъри са засегнати от проблема. Над половината от юношите и тийнейджърите са били обект на онлайн тормоз и също толкова са участвали в кибертормоз:
• Повече от 1 от 3-ма младежи са получавали киберзаплахи онлайн;
• Над 25% от юношите и тийнейджърите са били многократно тормозени посредством своите мобилни телефони или интернет.
• Повече от половината от младите не казват на родителите си, когато са подложени на атака и кибертормоз.


Каква е връзката между кибертормоза и речта на омразата?


Кибертормозът е властово отношение, насочено срещу дадено лице, а речта на омразата обикновено призовава за враждебност и насилие срещу цяла група от хора. Въпреки това за техните жертви и двете са форми на насилие и унижение. Речта на омразата и кибертормозът използват едни и същи онлайн канали за комуникация; те обиждат и тормозят насрещната страна чрез ежедневното общуване.

В същото време, изграждането на устойчивостта на младите хора в борбата срещу речта на омразата, може да подпомогне тяхната устойчивост при справянето с кибертормоза и обратното. Интернет грамотността е в подкрепа на даването на право на младите да разберат проблемите, които съществуват във виртуалното пространство за да могат да се защитят и да реагират при агресия онлайн.

Примери за онлайн тормоз:
• Изпращане на заплахи, провокативни, расови или етнически обиди;
• Агресивно поведение спрямо даден човек на база неговата сексуална ориентация; конкретни обиди към даден пол или други форми на сексуална дискриминация;
• Опит да бъде заразен компютъра на жертвата с вирус;
• Заливане на имейла на жертвата със злонамерени съобщения;
• Публикуване и разпространение на невярна информация за дадена личност с цел да се навреди на него или неговата репутация;
• Изолирайки някого в онлайн пространството и приканвайки други да го атакуват или да му се подиграват;
• Представянето за друго лица онлайн като по този начин се казват неща, на които никой не вярва, или които не са истина;
• Споделяне на снимки на човек от конфузна ситуация без разрешение;
• Споделяне на имейли без разрешението на автора;
• Упражняване на натиск над други да изключат някой от дадена „общност" (онлайн и офлайн);
• Многократното изпращане на неприятни, злонамерени и обидни съобщения на някой.

Раздел: Феноменът "Реч на омразата" Реч на омразата

3.4/5 рейтинг (7 гласове)

Коментари (1)

  • DakataBG

    DakataBG

    08 Ноември 2016 at 08:23 |
    Така е ако ви пратят нялой вирус пускатв антивирусната да сканира и готово

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon