infopass-logo
Demo

Институт „Отворено общество“

Неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза

Институт „Отворено общество“

Институт „Отворено общество"– София е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз.

Институт „Отворено общество"отстоява следната мисия и цели:

- Насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България.
- Подпомага демократизацията във всички сфери на обществено=политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество.
- Работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и спазването на основните човешки права.
- Подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор.
- Работи за засилване на гражданското участие и защитата на обществения интерес при формиране на публични политики.
- Стимулира разгръщането на публичния дебат по ключови за България проблеми.
- Подпомага интеграцията на България в Еропейския съюз и работи за укрепване на регионалното сътрудничество.

 

В изпълнение на своята мисия институт "Отворено общество" управлява различни програми и проекти, в това число обединената програма „Европейски политики и гражданско участие" и програма "Рома".

Основна цел на Програма „Европейски политики и гражданско участие" е въздействието върху формиране на европейски политики и стимулирането на ефективно гражданско участие. Програма Рома е създадена през 1996 г. и съдейства за изграждането и включването на ромски неправителствени организации и индивидуални експерти в процеса на разработване на политики за интегрирането на ромите в социалнополитическия живот. Повече информация може да намерите на сайта на организацията:
http://www.osf.bg/?cy=10&lang=1&program=4&action=1


По време на международната конференция „Речта на омразата и ролята на гражданското общество", организирана от институт „Отворено общество" в края на ноември 2013 г. бяха публикувани и данните на националното представително проучване на Института, направено през юли за обществените нагласи към езика на омразата.  Пълният текст на доклада може да намерите на този линк:
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=610

Раздел: Речта на омразата и българските НПО Реч на омразата

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon