infopass-logo
Demo

Реч на омразата и свобода на словото

Поставяне на разделителна линия между свободата на словото и речта на омразата

Реч на омразата и свобода на словото

Речта на омразата рядко гравитира около линията да-или-не, черно-и-бяло. Има различни мнения по въпроса как трябва да се класифицира тя и какво трябва да се направи по въпроса.

Ако дадени думи се определят като „реч на омразата", то такъв тип поведение не трябва да бъде толерирано. В противния случай следва да признаем правото на един човек да говори по начин, накърняващ основните човешки права и достойнство на друг. Това естествено означава, че до голяма степен от определението за „реч на омразата" ще зависи кое слово е омразно и кое не и оттам нашата преценка за това как да ги разграничим. За съжаление дефинирането на термина е много трудно, защото различните хора и държави третират в различна степен свободата на словото. Например в САЩ повечето хора с неохота биха противодействали срещу речта на омразата. За тях този термин се свързва само с най-тежките случаи на омразно говорене като например директната заплаха за живота и сигурността на човек. От друга страна член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи, че „Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници."

Свободата на словото е от фундаментално значение при всяко действие за защита на човешките права и справяне със словото на омразата. Въпреки че някои форми на злоупотреба и омраза могат да бъдат неприятни, а много дори расистки, всякакви опити за ограничаване или премахване на изразяването на омраза трябва да вземат предвид правата и на двете страни. Това включва правата на онези, изразяващи „омраза". Това може на пръв поглед да изглежда странно, но зачитане на правата на човека почти винаги е въпрос на балансиране на различните претенции за права.

Свободата на словото или правото на свободно изразяване се разглежда като основно човешко право главно по две причини: първо, защото е важно за индивида и второ, защото е важно за обществото. Свободата на изразяване е една от онези „основни необходимости", които са от същественo значение за човешкото достойнство. Без свобода на изразяване демокрацията не би могла да функционира; без демокрация, човешките права не са защитени.

Мислите, убежденията и вярванията на хората са важна част от идентичността им. Ограничавайки някого в правото му да се изразява свободно лишава част от личността му от проявление като по този начин оказва въздействие и върху идентичността му. До голяма степен човешките права са за запазване на личен контрол – автономия – над собствения ни живот. Ограничаването на свободата на изразяване на хората също така ограничава възможността им да участват в обществото.

Участието, само по себе си, е основно човешко право, едновременно като форма на социално взаимодействие и като начин да се влияе на решения, които могат да бъдат взети от наше име. Участието е централно за демокрацията и гражданството. Въпреки сериозните причини за защитаване на свободата на словото, правните норми за човешки права също признават, че словото само по себе си е „действие", което може да навреди на други и дори да бъде заплаха за обществото като цяло.

По тази причина свободата на изразяване е едно от правата, което може да бъдат ограничено в определени обстоятелства, и което, от време на време, трябва да бъде ограничавано. Трябва да се постигне баланс между възможността на хората да изразят вътрешните си мисли и гаранцията, че това няма да урони нечии други права или да причини по-голяма вреда на обществото.

freedomOfHatespeechGraphic

Най-голямото предизвикателство е трудността да се дефинира дали определени действия могат да бъдат счетени за реч на омразата. Има тънка граница между свободата на изразяване и кога тази свобода на изразяване става реч на омразата. Свободата на изразяване неизбежно включва и изрази, които могат „да обидят, шокират или смутят" определени групи в обществото. Оттук, нещо, което изглежда като слово на омразата за някого, е просто шокиращо изразяване за друг. Ето защо в Европа, Европейският съд за правата на човека се опитва да определи гледните точки и перспективите за това какво е слово на омразата и свобода на изразяване.

Източници:

Раздел: Феноменът "Реч на омразата"

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Коментари (1)

  • Свобода

    Свобода

    13 Януари 2015 at 14:29 |
    Свободата на словото е именно свободата да казваш на хората неща, които не харесват или не искат да чуват. Това са думи на Джордж Оруел. Виктор Юго пък е казал - "Може да не харесвам какво казваш, но ще се боря до смърт за правото ти да го казваш". Тръгне ли се по пътя - няма да казвам това, защото ще обидя някого, крайната спирка е ни повече ни по-малко от тиранична диктатура. Хубави цитати и кратък исторически преглед на темата тук - http://www.vestnicibg.com/article/svoboda-na-slovoto-i-pechata/

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon