infopass-logo
Demo

Речта на омразата и безопасността на личния живот

Речта на омразата и нейните опасни последици върху личния живот

Речта на омразата и безопасността на личния живот
uploads8.wikiart.org

Речта на омразата се извършва тогава, когато хората си мислят, че знаят нещо за даден индивид или целева група. Напълно анонимни самоличности няма как да станат жертви на езика на омразата, освен ако „анонимният" не бъде идентифициран с определени лични характеристики.

 

Разкриването на основни аспекти от идентичността на някоя група лесно може я превърне в жертва на речта на омразата. Такива са случаите с жени, хора с увреждания, етнически малцинства и т.н.

Ако някой попадне в подобна целева група, разкриването на лична информация онлайн и позволяването да бъде създадена връзка и с офлайн идентичността на групата може да се превърне в риск за личната безопасност. Предоставянето на частната или личната информация може да представлява особен риск в случаите на кибертормоз и речта на омразата онлайн. Много хора споделят лична информация онлайн, влючително снимки, информация за взаимоотношенията им с други хора и подробности къде живеят и учат. Ако по някаква причина те се превърнат в мишени на кибертормоз, често тази инфомация се използва, за да им се навреди.
Интернет е публично пространство в същия смисъл, в който са улицата или молът: различни хора са „наоколо" и могат да видят всичко, което правим. Въпреки това определени специфични елементи от живота ни във виртуалния свят могат да създадат повече проблеми около поверителността на личните ни данни спрямо реалното публично пространство.
В повечето случаи на улицата знаем, че други хора ни гледат, знаем дори накъде избират да погледнат и да не гледат. В онлайн пространството обаче нямаме ясна представа за това, че хората ни „гледат" и имаме още по-малко представа как да се предпазим от тези „погледи". Липсата на подобна осведоменост може да остави хората изцяло открити за заплахи или експлоатация – както физическа, така и психическа. Тези, които избират да тормозят, измъчват, заплашват или експлоатират, правят това много по-лесно, ако имат достатъчно информация за своите „жертви". Проблемите с неприкосновеността на личната информация онлайн са от особено значение за борба с кибертормоза.


Ключови послания


• Младите хора трябва да запомнят, че интернет е публично пространство, където всички могат да видят кой какво прави и какво харесва, дори когато си мисли, че не могат.
• Интернет крие своите собствени опасности: има хора, които биха използвали лични факти или информация, за да навредят на някого или да извършат нарушение. Тези възможности могат да бъдат ограничени, като се вземат съответните предпазни мерки.
• Каквото се публикува онлайн, остава там завинаги! Всички трябва да са наясно с това – и млади, и възрастни – и да помислят дали това, което ще разкрият за себе си днес, може да бъде нещо, за което ще съжаляват по-късно.
• Младите хора трябва да са наясно, че е важно да уважават личния живот и безопасността на другите. Това означава не само, че не трябва да се ангажират във вредно и оскърбително поведение; също така означава, че трябва да бъдат внимателни относно споделянето на информация за други хора, с която може им бъде навредено.
• Съществува възможност за защита на човешките права, която се прилага в случаите, когато други хора придобият информация за нас, без да им е дадена доброволно, както и когато са публикувани онлайн неща за нас, нарушаващи нашата лична неприкосновеност.
• Има много организации и публични институции, които могат да помогнат в подобни случаи – особено когато са засегнати млади хора. Младите трябва да знаят, че са в пълното си право да съобщават за случаи, когато са малтретирани или експлоатирани онлайн.
• Реално не съществува онлайн анонимност. Всичко, което се случва онлайн, може да бъде проследено обратно до човека, който го е публикувал. Също така няма безнаказаност. Много форми на речта на омразата и кибертормоза са наказуеми от закона.

 

Източник: http://www.theewc.org/library/category/view/bookmarks.combating.hate.speech.online.through.human.rights.education/ 

Раздел: Феноменът "Реч на омразата"

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon