infopass-logo
Demo

Речта на омразата в онлайн средите

Защо е важно да се справяме с речта на омразата онлайн

Речта на омразата в онлайн средите

Времето, което младите хора днес прекарват онлайн, бавно се изравнява с времето, което прекарват в общуване лице-в-лице. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на речта на омразата онлайн.

Както беше споменато в статиите, обясняващи същността на речта на омразата – тя е проблем, който може да прерасне в сериозно нарушение на човешките права. Речта на омразата онлайн е не по-малко сериозен проблем, но e по-трудно да се определи и аргументира. За съжаление повечето онлайн потребители я подценяват, а изразяването в онлайн пространството се смята за по-малко влиятелно от това в офлайн средите. Ако не бъде навременно възпрепятствана, речта на омразата онлайн се разпростира и офлайн, създавайки допълнително междуличностно напрежение и различни форми на дискриминация и насилие. Възможността омразата да се разпространява бързо във виртуалния свят увеличава неговата потенциална вреда за личния ни живот извън него.
Словото на омразата е симптом на социални проблеми, които са много по-дълбоки от просто дискриминационни изказвания, публикувани онлайн. Речта на омразата онлайн е отражение на това, което се случва офлайн, въпреки че извършителите не са непременно част от някаква радикална група.
Словото на омразата онлайн е повече от просто „думи". Интернет ни позволява да общуваме бързо и по най-разнообразни начини, включващи социалните медии, онлайн игрите и не не последно място – анонимните форуми. Анонимността от своя страна насърчава хората да не цензурират изказванията си. Онлайн омразата може да бъде изразена чрез видеоклипове и снимки, както и чрез най-разпространената си текстова форма. Визуалните или мултимедийните форми често могат да имат дори по-голямо въздействие върху съзнателните и подсъзнателните нагласи на хората.
Омразата по правило е насочена към конкретни индивиди и групи. Онлайн омразата може да бъде насочена към групи; като има тенденция това да са групи, които вече по някакъв начин са уязвими – бежанците, религиозните малцинства или хората с увреждания например. Напоследък обаче индивидите са главните мишени на атаките на онлайн омразата. Понякога тя се оказва дори пагубна – подобно кибертормоза, който е довел до самоубийства в редица документирани случаи. Словото на омразата заплашва също така и сигурността и самочувствието на всеки, идентифициращ се с негова жертва.
Интернет пространството е много по-трудно контролируемо. Речта на омразата онлайн се толерира повече от тази офлайн и е подложена на много по-слаб контрол. За „мразещите" или т. нар. „хейтъри" е много по-лесно – а и по-малко рисковано – да злоупотребяват онлайн вместо офлайн, защото по този начин могат да се скрият зад маската на анонимността.
Нагласите и социалните напрежения, които подхранват онлайн омразата, са дълбоко заложени в обществото и са принципно същите като тези, които водят до реч на омразата офлайн. Което ще рече, че чрез справяне с омразата онлайн могат да се преодолеят поне част от случаите на омраза офлайн.
Все по-нарастващата онлайн активност е присъща черта на съвременното общество – но не трябва поради новостта си да се разглежда като област, която изключва обичайните норми на човешко поведение. Виртуалното съществуване на хората е силно свързано с „реалното" им съществуване. Двете области на нашия живот са свързани: виртуалният свят просто вече е станал важна част от „реалния". Онлайн омразата често има последствия в ежедневието ни: защото хората, чувствата, опитът и динамиката са едни и същи – онлайн и офлайн.


Източник: Наръчник на движение „Без реч на омразата" http://www.theewc.org/library/category/view/bookmarks.combating.hate.speech.online.through.human.rights.education/

Раздел: Феноменът "Реч на омразата"

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon